Wytyczne Kościoła w Polsce ws. pedofilii bardziej restrykcyjne niż prawo polskie

11-07-2015

Kościół w Polsce - podobnie jak Kościół powszechny - sprawę wykroczeń duchownych w sferze pedofilii traktuje jako poważne zło moralne oraz jedno z najcięższych przestępstw. W Polsce szczegóły postępowania kanonicznego wobec duchownego, który dopuścił się grzechu złamania VI przykazania z osobą małoletnią, regulują specjalne "Wytyczne" oraz aneksy do nich, opracowane przez Konferencję Episkopatu Polski i zatwierdzone w marcu 2015 roku przez Stolicę Apostolską.

3111

Przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski „Wytyczne” są bardziej restrykcyjne niż przepisy polskiego Kodeksu karnego, m.in. dlatego że za przestępstwo popełnione przeciwko maloletniemu uznają naruszenie VI przykazania Dekalogu z osobą przed ukończeniem przez nią 18. roku życia, gdy tymczasem w polskim prawie karnym osoba pokrzywdzona w przestępstwie seksualnym  jest uznawana za małoletnią, jeśli nie ukończyła 15. roku życia. Zgodnie z prawem polskim, w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni, przedawnienie karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia, natomiast w prawie kościelnym przedawnienie następuje dopiero po 20 latach od dnia, w którym pokrzywdzony niepełnoletni ukończył 18. rok życia.

Tekst Wytycznych KEP (pdf)
Tekst dokumentu dotyczącego prewencji nadużyć (pdf)

Z historii prac KEP nad Wytycznymi:

czerwiec 2009 r. – KEP przyjął szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia.

maj 2011 r. –  Kongregacja Nauki Wiary wystosowała okólnik do wszystkich katolickich konferencji biskupich na świecie w sprawie opracowania szczegółowych wytycznych. Po otrzymaniu okólnika trzeba było uzupełnić opracowane wcześniej polskie wytyczne.

marzec 2012 r. – biskupi przyjęli nową wersję dokumentu.

październik 2013 r. – biskupi przyjęli trzy aneksy do „Wytycznych”. Przyjęto także dokument nt. „Prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”.

czerwiec 2014 r. – Rada Prawna KEP wprowadziła uwagi ze Stolicy Apostolskiej. Dokumenty zostały ponownie przekazane do Watykanu.

marzec 2015 r. – po zaakceptowaniu przez Stolicę Apostolską dokumenty obowiązują na gruncie Kościoła w Polsce.

Zobacz też:

Szczegółowe omówienie „Wytycznych” przygotowane przez KAI
Wypowiedzi KEP ws. nadużyć w Kościele (WIDEO)
Rozmowa z abp. Markiem Jędraszewskim
Strona internetowa Centrum Ochrony Dziecka
„Bądźmy wrażliwi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” – Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i młodzieży z 2013 roku

Copyright © by KAI/BP KEP