Pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia” 13 października w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie będzie obchodzony XXIV Dzień Papieski.  

Hasło i termin XXIV Dnia Papieskiego ogłoszono 17 kwietnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich. W spotkaniu wziął udział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz ks. Dariusz Kowalczyk i ks. Łukasz Nycz.

XXIV Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie 13 października 2024 roku pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia”. Publiczne przeżywanie choroby a także starości, stały się jednymi z najbardziej zapamiętanych symboli pontyfikatu Papieża Polaka. Śledzone „na żywo” przez kilkaset milionów ludzi na całym świecie cierpienie Papieża, wciąż pozostaje głęboką nauką i wymownym świadectwem człowieczeństwa. Stylem, w jaki Jan Paweł II trwał przy życiowym krzyżu, nadawał zupełnie inną wagę swoim rozważaniom teologicznym i filozoficznym.

Papież mówił o szczególnym przesłaniu Chrystusa składającym się na ten wymiar Ewangelii, który nazywa „Ewangelią cierpienia”. Od początku swojej publicznej działalności Jezus mówił swoim słuchaczom o potrzebie cierpienia. Mówił, że każdy, kto chce iść za Nim, musi zaprzeć się samego siebie, musi wziąć krzyż swój na każdy dzień i Go naśladować (Łk 9,23). Swoim uczniom wiele razy mówił, iż dla Jego imienia będą prześladowani (J15, 18-27). Wypełnieniem tych słów stały się dzieje Kościoła od początku znaczone krwią męczenników. W interpretacji papieża, tak jak pierwszy rozdział Ewangelii cierpienia piszą ci wszyscy, którzy cierpią dla Chrystusa, tak jej drugi rozdział piszą wszyscy ci, którzy cierpią z Chrystusem, jednocząc swoje ludzkie cierpienie z Jego cierpieniem odkupieńczym. Każdy cierpiący swoim cierpieniem fizycznym czy duchowym, zapisuje kolejne strony Ewangelii cierpienia, głosząc ją zarazem swojemu otoczeniu i ludziom współczesnym.

Tematy starości i cierpienia Fundacja podejmuje po raz pierwszy podczas Dnia Papieskiego, są one jednak niezwykle ważne i aktualne.

Fot. Flickr Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia/ https://www.flickr.com/photos/dzielopl/albums

Konferencja Prasowa - termin i hasło XXIV Dnia Papieskiego

BRAK KOMENTARZY