Dzisiejszą Mszą św. kończymy drugie nawiedzenie Matki Bożej. Dziękujemy Bogu za to wspólne doświadczenie i za to, że matczyna obecność Maryi pośród nas pomogła nam rozwijać się i dojrzewać do tego, abyśmy nie ulegali lenistwu i nie poprzestawali na wygodnym życiu – podkreślił abp Stanisław Gądecki na zakończenie peregrynacji Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wziął udział w uroczystościach w katedrze poznańskiej.

W Eucharystii pod przewodnictwem bp. Grzegorza Balcerka, transmitowanej w TVP Poznań, Radiu Emaus i w Internecie, uczestniczyli m.in. metropolita częstochowski abp Wacław Depo, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak, metropolita przemyski abp Adam Szal, biskupi, kapłani, ojcowie paulini z generałem zakonu, osoby życia konsekrowanego, licznie zgromadzeni wierni świeccy. Homilię wygłosił abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Metropolita poznański w słowie powitania zauważył, że w trakcie nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w archidiecezji poznańskiej powracał znamienny motyw wędrówek Najświętszej Maryi Panny. „Od chwili zwiastowania i poczęcia, od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej szła Ona krok w krok z Jezusem w macierzyńskiej pielgrzymce wiary, poprzez lata Jego życia ukrytego w Nazarecie, aż po rozpoczęcie nauczania pośród Izraela. Szła przede wszystkim poprzez straszliwe doświadczenie Golgoty, aby potem wybiec Mu na spotkanie w poranek zmartwychwstania” – zaznaczył abp Gądecki.

Zauważył, że śmierć Maryi nie zakończyła Jej duchowych wędrówek po ziemi. Ona dalej towarzyszy nam z nieba, wykraczając poza czas i granice ludów.

Metropolita poznański zwrócił uwagę, że ci, którzy przyjmują tajemnicę Chrystusa Odkupiciela, szukają w wierze Maryi oparcia dla swojej wiary. Wyraził przekonanie, że obecność Maryi w znaku Cudownego Obrazu „pomogła nam stawać się ludźmi bardziej odpowiedzialnymi, dążącymi do wielkich ideałów, pomogła nie ulegać namiętnościom, nie iść za obowiązującą modą”.

Abp Gądecki wyraził też nadzieję, że „to drugie nawiedzenie pozostawi trwały ślad w naszych sercach w postaci ożywionej modlitwy, pogłębionego życia sakramentalnego, większej miłości bliźniego, troski o potrzebujących, ożywienia życia duchowego w naszych parafiach”.

W homilii abp Józef Kupny podkreślił znaczącą rolę Matki Bożej w dziejach naszego narodu. „Dziś na zakończenie peregrynacji Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej zdajemy sobie sprawę, że bez macierzyńskiej opieki Maryi wśród tylu nieszczęść w życiu indywidualnym i społecznym nie przetrwalibyśmy jako naród. Ona przez wieki kształtowała naszą tożsamość narodową, u Niej mamy pomoc w drodze do Pana Boga” – zaznaczył abp Kupny.

Zauważył, że gromadzimy się wokół naszej Matki, by jeszcze raz opowiedzieć Jej o naszym życiu, o tym, co sprawia nam radość, co budzi naszą troskę i nas smuci. „W Jej obecności pragniemy przeprosić Boga za akty profanacji w naszej Ojczyźnie, w czasach ataków na osoby duchowne modlimy się, aby czuły, że nie są same, pragniemy przeprosić za bezczeszczenie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, w ufnej modlitwie chcemy powierzyć nasze rodziny, parafie, archidiecezję, Ojczyznę” – mówił metropolita wrocławski.

Przekonywał, że bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zobaczyć całego piękna Maryi, nie odczytamy właściwie przesłania, jakie do nas kieruje. „Maryja, którą nazywamy Stolicą Mądrości, kieruje do nas słowa: spójrzcie na swoje życie oczami Boga, szukajcie rozwiązania waszych problemów w świetle słowa Bożego, zaufajcie Bogu, dajcie się ogarnąć Jego miłością, nigdy nie zwątpcie w Boże miłosierdzie, stańcie się mądrzy, uwierzcie, że zło może zostać pokonane jedynie siłą dobra, kłamstwo mocą prawdy, nienawiść mocą miłości, nie ulegajcie pokusie odpowiadania złem za zło, zabiegajcie o pokój w waszych rodzinach, sąsiedztwie, w naszej Ojczyźnie” – apelował abp Kupny.

Na zakończenie uroczystości bp Szymon Stułkowski dziękował kapłanom, osobom życia konsekrowanego, kustoszom Cudownego Obrazu, Policji i Straży Pożarnej, strażom miejskim i gminnym, harcerzom oraz wszystkim wiernym zaangażowanym w przygotowanie nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w archidiecezji poznańskiej.

Na zakończenie uroczystości abp Gądecki poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni – wotum za nawiedzenie archidiecezji – pw. Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Skórzewie. Ofiary zbierane we wszystkich parafiach archidiecezji tego dnia przeznaczone zostaną na budowę kościoła.

Metropolita poznański wręczył też ojcom paulinom Pawłowi Subikowi i Dariuszowi Nowickiemu, zaangażowanym w peregrynację Ikony Jasnogórskiej, medale Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (Wielce Zasłużeni dla Archidiecezji Poznańskiej).

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego poznańscy biskupi pomocniczy wynieśli na ramionach Ikonę Jasnogórską, która w samochodzie-kaplicy została przewieziona do klasztoru ss. Karmelitanek w Poznaniu, skąd wyruszy, aby peregrynować od kwietnia po archidiecezji gnieźnieńskiej.

fot. archpoznan.pl
archpoznan.pl / BP KEP