Zakończyła się pielgrzymka biskupów do Ziemi Świętej

15-03-2013

Pielgrzymka polskich biskupów do Ziemi Świętej trwała od 7 do 14 marca. Na bieżąco relacjonował ją abp Stanisław Budzik. W ostatnim wpisie na stronie internetowej Episkopatu nazwał ją pielgrzymką wiary, solidarności i dialogu. Sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak mówił zaś po powrocie o wdzięczności Bogu za możliwość pielgrzymowania w Roku Wiary.

1679

– Opuszczamy Złotą Jerozolimę, pełną słońca, ciepła, mieniącą się kolorami wiosny. Warszawa wita nas chłodem i śniegiem. Ale serce bije goręcej, jak przy każdym powrocie do siebie. I towarzyszy nam poczucie dobrze spełnionego zadania. Wracamy bogatsi – napisał abp Budzik na ostatniej stronie dziennika z podróży do Ziemi Świętej.

>> relacja abp. Stanisława Budzika

W Roku Wiary polscy biskupi nawiedzili miejsca związane z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Ich przewodnikiem był franciszkanin o. Jerzy Kraj. Biskupi zatrzymali się w Domu Polskim, gdzie przyjęły ich siostry elżbietanki.

Pierwszego dnia pielgrzymki nawiedzili sanktuarium Biczowania i Skazania Pana Jezusa oraz bazylikę Bożego Grobu. Spotkali się też z pochodzącym z rodziny żydowskiej ks. inf. Grzegorzem Pawłowskim, który w czasie wojny stracił rodzinę, po wojnie wstąpił do Seminarium Duchownego i przyjął święcenia kapłańskie. Od 1970 roku pracuje w Ziemi Świętej, duszpasterzując wśród katolików języka hebrajskiego i miejscowej Polonii.

Mszy św. w Grobie Pańskim przewodniczył abp Henryk Hoser

W kolejnych dniach pielgrzymki biskupi byli m.in. gośćmi prowadzonego przez elżbietanki na Górze Oliwnej Domu Pokoju, Home of Peace, gdzie siostry mają pod opieką dzieci, którym pomagają w zdobyciu wykształcenia i przygotowują je do samodzielnego życia. Nawiedzili też sanktuaria chrześcijańskie znajdujące się u stóp Góry Oliwnej. W piątek wzięli udział we Franciszkańskiej Drodze Krzyżowej po ulicach starej Jerozolimy, modląc się wraz z przedstawicielami wielu narodów. Odwiedzili też Domus Galileae czyli Centrum Drogi Neokatechumenalnej wybudowane na miejscu spotkania Papieża Jana Pawła II z młodzieżą podczas jego pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 r. Nawiedzili Bazylikę Zwiastowania oraz Sanktuaria w Betlejem i spotkali się z siostrami karmelitankami.

Druga część pielgrzymki (od 11 do 14 marca) miała charakter bardziej oficjalny. Biskupi 11 marca udali się m.in. do Głównego Rabinatu w Jerozolimie, gdzie spotkali się z dwoma naczelnymi rabinami Izraela: sefardyjskim Shlomo Amarem i aszkenazyjskim Joną Metzgerem oraz przedstawicielami głównych religii w Izraelu, tworzących Radę Religii Izraela. W kolejnych dniach odwiedzili Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem oraz siedzibę Instytutu Weizmanna, zaliczanego do dziesięciu najlepszych instytutów naukowych na świecie. 14 marca miało miejsce trwające godzinę  spotkanie z prezydentem Izraela Shimonem Peresem. Prezydent Peres odniósł się m.in. do wyboru nowego papieża i zaznaczył, że jest to wydarzenie ważne nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale także dla całego świata. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący delegacji z Polski, nakreślił zaś trzy cele wyprawy do Ziemi Świętej, a więc nawiedzenie miejsc świętych chrześcijaństwa związane z Rokiem Wiary, wyrażenie solidarności z chrześcijanami Ziemi Świętej oraz wyraz dialogu, jaki Kościół w Polsce prowadzi od wielu lat z judaizmem w duchu II Soboru Watykańskiego.

Spotkanie z prezydentem Izraela Shimonem Peresem

– Jest we mnie przede wszystkim uczucie wdzięczności Panu Bogu za ten czas, który został nam dany, za możliwość pielgrzymowania w Roku Wiary – mówił po powrocie z Ziemi Świętej sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, który w Izraelu był po raz pierwszy. Jego zdaniem była to również pielgrzymka solidarności z chrześcijanami żyjącymi w Ziemi Świętej, a także wyraz dialogu ze stroną izraelską. – Jerozolima oddycha duchem wiary oraz duchem współistnienia, dialogu różnych religii – mówił po powrocie. Szczególnie zapadła mu w pamięci Droga Krzyżowa po śladach Chrystusa, przeżywana pośród zgiełku miasta. –  Dotarło do mnie, że to tutaj Chrystus przyjął krzyż na Swe ramiona, to tutaj upadał pod krzyżem – mówił bp Polak.

 

W Ziemi Świętej biskupi usłyszeli o wyborze nowego papieża Franciszka. – Od początku pielgrzymki modliliśmy się w każdym miejscu świętym, które nawiedzaliśmy, o Ducha Świętego dla kardynałów – powiedział po powrocie sekretarz generalny KEP. Wiadomość o wyborze pielgrzymujący biskupi przyjęli – jak podkreślił – z wielką nadzieją. – Po pierwszym zaskoczeniu przyszło nasze uwielbienie Boga i dziękczynienie za wybór – dodał.

Widok na Jerozolimę z sierocińca prowadzonego przez siostry elżbietanki

W pielgrzymce do Ziemi Świętej uczestniczyło dziesięciu biskupów i czterech księży z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Delegacji przewodniczył wiceprzewodniczący KEP,  metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. W pielgrzymce wzięli również udział: sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, czterej biskupi diecezjalni: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, biskup włocławski Wiesław Mering, biskup łowicki Andrzej Dziuba oraz czterej biskupi pomocniczy: bp Józef Kupny z Katowic, bp Stanisław Gębicki z Włocławka, bp Adam Szal z Przemyśla i bp Mieczysław Cisło z Lublina.