Zapowiedź: Święcenia biskupie ks. prał. Piotra Sawczuka

03-04-2013

Biskup nominat Piotr Sawczuk przyjmie sakrę biskupią w sobotę 6 kwietnia i będzie pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej.

1412

„To wielki dzień dla naszego Kościoła lokalnego, w którym Panu Bogu chcemy wspólnie wyśpiewać uroczyste Te Deum laudamus za nowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej. Chcemy go również z największą radością przyjąć” – napisał do wiernych biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, zapraszając ich na uroczystość świeceń biskupich nowego biskupa pomocniczego diecezji ks. prałata Piotra Sawczuka.

Uroczystej Mszy św. w katedrze siedleckiej będzie przewodniczył w sobotę 6 kwietnia o godz. 11.00 biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Będzie on również głównym szafarzem święceń biskupich. Współkonsekratorami będą: abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce oraz bp Henryk Tomasik, biskup radomski. Elektowi asystować będą dwaj prezbiterzy: ks. prałat Mieczysław Głowacki i ks. kanonik Grzegorz Kamiński.

Biskup nominat ks. dr Piotr Sawczuk ma 51 lat. Pochodzi z Kornicy w woj. mazowieckim. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Mazura. Odbył studia specjalistyczne w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, uzyskując tytuł doktora. W diecezji siedleckiej pełnił urząd notariusza, kanclerza kurii diecezjalnej, a od 7 listopada 2009 r. również wikariusza generalnego. Był także sędzią w Sądzie Biskupim, wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

19 stycznia 2013 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Ottana. Nominat jako biskupie zawołanie obrał słowa: „Nomini tuo da gloriam” (Twemu Imieniu daj chwałę).