W czwartek 30 marca br., w Zamościu, obradował Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, działający w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył bp Krzysztof Chudzio, przewodniczący Zespołu.

Głównym zadaniem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie jest organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. Wobec trwającej w Ukrainie wojny, działania Zespołu w ostatnim roku koncentrowały się głównie wokół organizowania socjalnej pomocy mieszkańcom terenów najbardziej wyniszczonych agresją rosyjską. Jednak przedłużająca się wojna nie powinna być przyczyną pozostawienia bez pomocy Kościołów katolickich w krajach położonych na wschód i południowy wschód od Polski w Europie oraz w Azji.

Uwzględniając sytuację materialną wspomnianych Kościołów, członkowie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przyznając priorytet wsparciu Kościoła w Ukrainie, postanowili w bieżącym roku kontynuować także organizowanie pomocy Kościołom na Wschodzie, korzystając z dostępnego budżetu pochodzącego z ogólnopolskiej kolekty do puszek, przeprowadzanej przy kościołach podczas drugiej niedzieli Adwentu. Złożona ofiara przyczyni się do wsparcia działalności duszpasterskiej w formie współfinansowania rekolekcji oraz wakacyjnych spotkań i wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Obejmie ona także stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych. Członkowie Zespołu zdecydowali także, że część ofiary zostanie przeznaczona na najpilniejsze remonty pomieszczeń kościelnych.

Jednocześnie bp Krzysztof Chudzio, przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz członkowie Zespołu: bp Tadeusz Bronakowski, bp Marian Rojek i ks. Leszek Kryża TChr, przyłączając się do próśb Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszą o modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie.

BP KEP