Ponad 70 parafii w całej Polsce dołączyło do programu Zielone Parafie, koordynowanego przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (GCCM) pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Jego celem jest propagowanie chrześcijańskiej ekologii integralnej poprzez praktyczne działania. Tak, by nasze parafie były przykładem miejsc przyjaznych człowiekowi i jego środowisku.

Program Zielonych Parafii jest odpowiedzią ludzi wierzących na papieskie wezwanie do „nawrócenia ekologicznego”, o które apelował Jan Paweł II – i przełożenie tego wezwania na konkretne działania.  Pierwsza kampania w ramach programu Zielonych Parafii „Bóg daje życie – smog je odbiera” poświęcona jest zanieczyszczeniu powietrza.

Celem programu „Zielone parafie” jest włączenie wiernych we wdrażanie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii, dzięki którym będą one bardziej ekologiczne i budując w ten sposób wspólnotę zaangażowaną w troskę o świat i jego mieszkańców. Założenia programu opierają się na ekologii integralnej w duchu encykliki Laudato si’ papieża Franciszka.

Program Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska „Zielone parafie”, objętego patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu Zielone Parafie, a także na profilu kampanii Bóg daje życie – smog je odbiera na portalu Facebook.

Zielone Parafie/BP KEP