Duchowo łączymy się z Waszą Ekscelencją w ten ważny dla Niego i dla Kościoła w Polsce dzień, zapewniając o modlitwie w intencji Księdza Arcybiskupa oraz polecając Jego życie i posługę wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Polski i świętych patronów naszej ojczyzny – czytamy w życzeniach abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z okazji święceń biskupich abp. Andrzeja Józwowicza. Uroczystość odbyła się 27 maja w łowickiej katedrze.

Publikujemy treść życzeń:

Warszawa, dnia 25 maja 2017 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

                Kościół w Polsce raduje się decyzją ojca świętego Franciszka o mianowaniu Waszej Ekscelencji arcybiskupem tytularnym Lauriacum i nuncjuszem apostolskim w Rwandzie.

                «Módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za mnie, abym się nauczył bardziej miłować Jego trzodę – ciebie, Kościele święty, każdego z was z osobna i wszystkich razem» – niech te pragnienia, które ożywiają serce papieża-emeryta Benedykta XVI, wyrażone podczas Mszy Świętej inaugurującej jego pontyfikat, towarzyszą posłudze Waszej Ekscelencji wszędzie tam, gdzie z woli Boga przyjdzie Księdzu Arcybiskupowi pełnić apostolską służbę.

                Niech w coraz większym umiłowaniu Kościoła, poprzez biskupie posługiwanie, patronuje św. Józef, który – jak mówił ojciec święty Franciszek – «z dyskrecją, pokorą, w milczeniu, ale będąc nieustannie obecnym, w całkowitej wierności, także wówczas, gdy nie rozumie» sprawował opiekę nad tymi, których Pan Bóg powierzył jego pieczy.

                Duchowo łączymy się z Waszą Ekscelencją w ten ważny dla Niego i dla Kościoła w Polsce dzień, zapewniając – w imieniu naszej konferencji episkopatu – o modlitwie w intencji Księdza Arcybiskupa oraz polecając Jego życie i posługę wstawiennictwu Matki Bożej Królowej Polski i świętych patronów naszej ojczyzny – Stanisława i Wojciecha biskupów i męczenników.

                Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

_______________________________________

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Andrzej JÓZWOWICZ
Arcybiskup tytularny Lauriacum
Nuncjusz Apostolski w Rwandzie

Zobacz także:
>>Homilia kard. Pietro Parolina wygłoszona w trakcie święceń abp Andrzeja Józwowicz
>>Galeria zdjęć
>>Nuncjusz Apostolski Józwowicz: Idę do służby w Afryce z entuzjazmem (wywiad)
>>Święcenia biskupie ks. prał. Andrzeja Józwowicza – nowo mianowanego nuncjusza w Rwandzie
>>Polak nuncjuszem w Rwandzie (sylwetka)

BP KEP

Fot. ilustracyjne: Artur Stelmasiak / Niedziela