Żywa wiara wspólnoty owocuje powołaniami / Statystyki powołaniowe

19-04-2013

Powołania rodzą się we wspólnotach, które żyją w klimacie głębokiej wiary i dają wyraźne świadectwo przylgnięcia do Ewangelii. Tę prawdę przypomina papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W IV Niedzielę Wielkanocną, 21 kwietnia, będzie on obchodzony po raz 50.

2176

„Miłość Boga idzie drogami czasem trudnymi do przewidzenia, lecz zawsze dociera do tych, którzy pozwalają się znaleźć” – napisał w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania papież Benedykt XVI. Zachęcił w nim młodych, aby nie lękali się pójść za Chrystusem, postawić Go na pierwszym miejscu – przed rodziną, pracą, osobistymi zainteresowaniami i samymi sobą.

Tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, przygotowane przez papieża Benedykta XVI, nosi tytuł „Powołania znakiem nadziei opartej na wierze”. Papież rozpoczął je rozważaniem na temat nadziei, która jest „oczekiwaniem czegoś pozytywnego w przyszłości, co jednocześnie powinno pomagać w naszej teraźniejszości”. Przywołuje  postać Abrama, który “wbrew nadziei uwierzył nadziei” i dzieje narodu wybranego, które dobitnie wskazują, że „wierność Pana stanowi prawdziwą siłę napędową historii zbawienia”.

Benedykt XVI wskazuje, że mieć nadzieję znaczy ufać Bogu wiernemu. „Nadzieja karmi się zatem tą pewnością: «Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam» (1 J 4, 16). Ta wymagająca, głęboka miłość, która wychodzi poza to, co powierzchowne, dodaje nam odwagi, rodzi nadzieję na życiową drogę i na przyszłość, pozwala nam ufać sobie, historii i bliźnim” – podkreśla Benedykt XVI.

Chrystus wzywa nas do realizacji naszego życia z Nim, bo tylko On potrafi zaspokoić nasz głód nadziei. „Jak za swego ziemskiego życia, podobnie i dziś Jezus Zmartwychwstały chodzi drogami naszego życia i patrzy na nas, pogrążonych w swoich zajęciach, na nasze pragnienia i potrzeby” – czytamy. Aby przyjąć wezwanie Boga, trzeba zrezygnować z samodzielnego decydowania o własnej drodze i postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. „Powołania kapłańskie i zakonne rodzą się z doświadczenia osobistego spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego dialogu z Nim, aby zrozumieć Jego wolę” – zaznacza Benedykt XVI.

Papieskie orędzie wskazuje, że proces sprawiający, że człowiek jest zdolny do przyjęcia Bożego powołania, rozpoczyna się we wspólnocie Kościoła. Niezbędny jest w niej klimat głębokiej wiary, wyraźnie świadectwo przylgnięcia do Ewangelii, zapał misyjny umacniany przystępowaniem do sakramentów i modlitwa wspólnoty chrześcijańskiej.

W orędziu Benedykt XVI zwraca się także bezpośrednio do stojących na progu wyboru drogi życiowej: „Drodzy młodzi, nie lękajcie się pójść za Nim i podążać drogami trudnymi, wymagającymi odwagi i miłości oraz ofiarnego zaangażowania! Będziecie wówczas szczęśliwi, że służycie, będziecie świadkami tej radości, której świat dać nie może, będziecie żywym płomieniem miłości nieskończonej i wiecznej, nauczycie się dawać uzasadnienie «tej nadziei, która w was jest» (1 P 3, 15)!” – przekonuje Benedykt XVI.


W Polsce Niedziela Dobrego Pasterza (IV Niedziela Wielkanocna) otwiera Tydzień Modlitw o Powołania. Jest on zachętą do postawienia modlitwy w sprawie powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego w centrum działań duszpasterskich. „Modlitwa, nieustanna i głęboka, powoduje wzrost wiary wspólnoty chrześcijańskiej, wciąż odnawia pewność, że Bóg nigdy nie opuszcza swego ludu i że go wspiera, budząc powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby były znakiem nadziei dla świata” – czytamy w papieskim orędziu.

Dzień Modlitw o Powołania ustanowił 50 lat temu – w czasie Soboru Watykańskiego II – papież Paweł VI. Podkreślił, że sprawa wystarczającej liczby kapłanów dotyczy wszystkich wierzących i jest „świadectwem zdrowia moralnego rodzin chrześcijańskich”.

Zobacz także:
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Statystyka powołaniowa Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań 2014/2015

1. Wykaz liczebny kleryków w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce

a) Seminaria diecezjalne:

586 kleryków diecezjalnych na dzień 1 października 2014 roku rozpoczęło przygotowanie do święceń kapłańskich. W 2013 roku było ich 589,  a w 2012 roku – 664.

W seminariach duchownych diecezjalnych, na koniec września 2014 roku było łącznie 2851 kleryków, a w roku 2013  – 3024.  W 2009 roku, a więc 5 lat temu w seminariach było 3732 kleryków, a więc jest obecnie o 881 mniej.

Pod względem ilości kleryków w seminariach diecezjalnych w roku 2014/15:
– nadal przewodzi diecezja tarnowska  – 197,
– dalej jest diecezja katowicka i warszawska – 129,
– diecezja krakowska – 109, przemyska –100, pelplińska – 94 i poznańska – 90.

Najmniej kleryków jest w seminariach diecezji:

– łowickiej – 28,
– bydgoskiej – 31,
– elbląskiej – 36,
drohiczyńskiej – 37,
– sosnowieckiej – 41
oraz ełckiej i gnieźnieńskiej po 43.

Największą liczbą kleryków przyjętych na pierwszy rok ma diecezja:

– tarnowska – 36,
– 
dalej katowicka – 32,
– radomska i warszawska – 26,
– przemyska – 24,
– krakowska i pelplińska – 22,
– poznańska – 20, kielecka i siedlecka po 18,
gdańska, gliwicka i warszawsko – praska po 17,
lubelska i zielonogórsko – gorzowska – 16,
szczecińska – 15,
– bielsko – żywiecka – 14,
rzeszowska i wrocławska – 13,
białostocka, opolska i płocka – 12,
częstochowska, łódzka, świdnicka, toruńska i zamojsko – lubaczowska – 11.

Najmniej przyjętych kleryków na pierwszy rok ma seminarium w diecezji:

– bydgoskiej i drohiczyńskiej – 3,
– następnie w ełckiej i sosnowieckiej – 5,
koszalińsko – kołobrzeskiej – 6,
– olsztyńskiej i sandomierskiej – 7,
– elbląskiej, legnickiej i łowickiej – 8
oraz gnieźnieńskiej, łomżyńskiej i włocławskiej – 9.

Najwięcej katolików na jednego seminarzystę przypada w diecezji:

– łódzkiej  (wszystkich katolików jest  1.410.000 – Instytut Statystyki Kościoła w Polsce, dane z 2012 roku) –  na jednego kleryka przypada 25.636  (przy ogólnej liczbie 55 kleryków),
– łowickiej (wszystkich katolików jest  607.825) – na jednego kleryka przypada 21.708 ( przy 28 klerykach),
– bydgoskiej (katolików jest 589.570) – na jednego kleryka przypada 19.018  (przy 31 klerykach)
– warszawsko -praskiej (wszystkich katolików jest 1.113.000) na jednego kleryka przypada 18.555 (przy 60 klerykach w seminarium).

Najlepszą sytuacja pod względem liczby katolików na jednego kleryka ma diecezja:

– białostocka – na jednego kleryka przypada 5.177 katolików (przy łącznej liczbie 352.030
katolików w diecezji i przy sumie 68 kleryków w seminarium),
– tarnowska – na jednego kleryka przypada 5.643 katolików (przy łącznej liczbie 1.111.678  katolików w diecezji i przy sumie 197 kleryków w seminarium),
– drohiczyńska – na jednego kleryka przypada 5.675 katolików (przy łącznej liczbie 210.000 katolików w diecezji i przy sumie 37 kleryków w seminarium).

b) seminaria zakonne:

W seminariach zakonnych przeżywających formację jest 1703 mężczyzn. W roku 2013 było 1810. Narodowości polskiej jest 1405 kandydatów i 298 obcokrajowców. W postulacie rozpoczęło formację 262 chętnych, a do kolejnego etapu formacji przystąpiło 310 nowicjuszy (polacy i obcokrajowcy). W seminariach zakonnych na pierwszym roku jest 198 kleryków, a wszystkich  – 970.

Największą liczbę kandydatów w formacji mają:

Franciszkanie OFM – 206,
dalej Franciszkanie OFMConv – 143,
Salezjanie – 123,
Kapucyni – 112,
– Oblaci MN – 111,
Dominikanie – 99,
Jezuici – 98,
– Pallotyni – 77,
Paulini – 62,
Salwatorianie – 52,
– Redemptoryści – 48,
– Karmelici Bosi – 42,
Chrystusowcy – 41,
Saletyni – 40,
– Michalici – 33,
Klaretyni – 32,
– Misjonarze CM – 29,
Misjonarze św. Rodziny – 25,
Benedyktyni – 23,
– Marianie i Sercanie po 22,
Cystersi – 20,
– Pijarzy i Zgromadzenie Ducha Św. – 19,
Werbiści – 17.

 Pozostałe dane z zakonów i zgromadzeń oraz szczegółowy stan formujących się na kolejnych latach  i etapach formacji obrazuje tabela na: www.zyciezakonne.pl (statystyki)

Łącznie formację kandydatów do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonnych rozpoczęło w roku 2014 – 784 kleryków, a w 2013 roku – 759 kleryków. Porównując te dwa lata, to formację do kapłaństwa rozpoczęło w roku 2014 w seminariach diecezjalnych i zakonnych o 25 kleryków więcej, niż w roku 2013. W roku 2012 było ich –  848, a w roku 2011 – 804 kleryków.

2. Zakony i zgromadzenia żeńskie

a)  Zgromadzenia żeńskie czynne

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych reprezentuje 101 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych w Polsce, mających 18.899 sióstr w 2276 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 2100 sióstr pracuje poza granicami Polski: 376 sióstr w krajach na Wschodzie, 574 w krajach misyjnych i 1150 – w innych krajach. Nadal spada liczba ogólna sióstr, ze względu na małą liczbę powołań, która nie może zrównoważyć liczby sióstr odchodzących do wieczności. Liczba postulantek w 2014 roku – 221, tzn. tych dziewcząt, które wstąpiły do zgromadzeń i przynajmniej na tym etapie przeszły wstępną próbę powołania. W roku 2013 postulantek było 247.

Tak więc w dniu 31 grudnia 2014 roku było: 17.595 profesek wieczystych, 807 profesek
o ślubach czasowych, 276 nowicjuszki i 221 postulantek. W 2013 roku było: 17849 profesek wieczystych, 888 profesek o ślubach czasowych, 262 nowicjuszki i 247 postulantek.

Dane zaczerpnięte z Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Więcej szczegółowych  informacji na stronie: www.zakony-zenskie.pl  (statystyki)

 b)  Zgromadzenia żeńskie kontemplacyjne

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych skupia 83 klasztory
z 13 „rodzin zakonnych” (np. klaryski, karmelitanki, benedyktynki, wizytki, itd..). Żyje w nich 1319 sióstr, w tym: 1189 wieczystek,65 profesek czasowych, 33 nowicjuszki, 32 postulantki.

W 2013 roku wszystkich sióstr w klasztorach kontemplacyjnych było 1349, a w 2012 roku 1355. Warto zwrócić uwagę, że wstępujących kandydatek do sióstr kontemplacyjnych jest z roku na rok więcej, np. w 2012 roku było 24, w 2013 roku – 28, a w 2014 roku jest 32 postulantki.

Dane zaczerpnięte z Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Więcej szczegółowych  informacji na stronie: www.klauzura.katolik.pl  (statystyki)

 3.  Instytuty Świeckie

 Wśród nowych form życia konsekrowanego Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Vita consecrata” wymienia także instytuty świeckie. Mimo iż formalnie biorąc jest to nowa forma życia konsekrowanego w Kościele, licząca zaledwie pół wieku, to jednak na tyle już dojrzała, że Adhortacja poświęca jej osobny punkt dziesiąty i ponadto o instytutach świeckich wzmiankuje w innych miejscach siedem razy, głównie w kontekście apostolstwa (por. VC 2, 11, 32, 42, 54, 78, 99).

 Obecnie wszystkich instytutów zrzeszonych w Światowej Konferencji Instytutów Świeckich jest 169. Z niezrzeszonymi na świecie jest 182 instytuty świeckie, w tym 151 żeńskich, 17 kapłańskich i 4 z różnymi gałęziami. Są 4 instytuty podlegające Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Wszystkie skupiają ponad 38 tysięcy członków.

Informacje zaczerpnięte z  Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Więcej na: www.kkis.pl

4. Indywidualne Formy Życia Konsekrowanego

Do stanu dziewic konsekrowanych należą 193 panie (stan z grudnia 2014 r.). W Polsce jest też 239 wdów i 1 wdowiec (stan z grudnia 2014 r.). Do stanu życia pustelniczego należy 5 osób.

Informacje za: www.konsekrowane.org

 

Oprac.  ks. Przemysław Tyblewski – Poznań/ BPKEP