Już po raz drugi Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka w ubiegłym roku, w odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny. – Wspólnie troszczmy się o nasz dom! – zachęca ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu.

Z okazji  Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia Ojciec Święty Franciszek w czwartek wieczorem odprawi nabożeństwo w bazylice św. Piotra. O ochronę stworzenia modlić się będą tego samego dnia wierni Kościoła katolickiego i prawosławnego. 1 września rozpocznie się także międzynarodowa ekumeniczna modlitwa w intencji stworzenia (www. seasonofcreation.org). W tym roku po raz pierwszy zostanie ogłoszone papieskie orędzie na ten dzień.

– Bardzo serdecznie zachęcam do modlitwy 1 września o ochronę stworzenia, abyśmy wszyscy – także w ten sposób – troszczyli się o nasz wspólny dom, niezależnie od religii, czy światopoglądu – apeluje rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

„Ludzkość jest jeszcze zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu” – pisał Ojciec Święty w encyklice „Laudato Si”. Wzywał w niej, by „ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety”. W liście ustanawiającym Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia, podkreślał zaś: „Jako chrześcijanie chcemy wnieść wkład w rozwiązanie problemu kryzysu ekologicznego”.

„Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze” – apelowali o to już w styczniu 2013 roku Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. W siedzibie Sekretariatu Episkopatu podpisali oni wtedy „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”.

W Kościele katolickim w Polsce promowaniem ekologii zajmuje się Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Na jego stronie internetowej www.swietostworzenia.pl są dostępne między innymi teksty nabożeństw do wykorzystania podczas modlitw w parafiach. Ruch planuje celebracje Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia w drugiej połowie września i przy okazji wspomnienia św. Franciszka, patrona ekologów.

BP KEP

Zobacz też:

>>Papieskie orędzie na Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

>>Encyklika Laudato si’ 

>>Apel Kościołów w Polsce o Ochronę Stworzenia z 2013 r.

BRAK KOMENTARZY