W piątek 17 lutego w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie rozpocznie się Krajowa Kongregacja Duszpasterstwa Powołań. Tematem spotkania będą obecność osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań w mediach oraz sposoby wykorzystywania narzędzi medialnych w służbie powołaniom.

Odpowiedzialni za powołania w diecezjach i zakonach w całej Polsce przyjadą do Warszawy, aby w dniach od 17 do 19 lutego wspólnie się modlić oraz wziąć udział w warsztatach i wykładach. Spotkanie rozpocznie się w piątek, 17 lutego, Mszą św. pod przewodnictwem bp. Grzegorza Suchodolskiego.W pierwszym dniu Kongregacji chcielibyśmy zatrzymać się nad przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Jak na ŚDM była i będzie obecna tematyka powołań powie bp Grzegorz Suchodolski, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Młodych i wieloletni dyrektor Krajowego Biura ŚDM” czytamy w liście skierowanym do uczestników spotkania przez bp. Andrzeja Przybylskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań.

W sobotę uczestnicy wysłuchają wykładów zaproszonych gości oraz wezmą udział w części warsztatowej. „Jednym z głosów zebranych w ankietach była prośba o to, aby na najbliższej Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań podjąć temat naszej obecności w mediach i korzystania z nich w służbie powołaniom. Zaprosiliśmy na tegoroczną Kongregację osoby, które dobrze znają tę tematykę” napisał Delegat KEP ds. Powołań w liście do referentek i duszpasterzy powołań.

Cykl sobotnich wykładów rozpocznie wystąpienie o. Leszka Gęsiaka SJ, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, zatytułowane „Budowanie wizerunku wiary, Kościoła i powołań w mediach”. Kolejnym będzie wykład prof. Moniki Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pt. „O roli mediów w życiu współczesnej młodzieży. Na zakończenie odbędą się warsztaty filmowe z o. Łukaszem Wosiem OP, poprzedzone Mszą św., której przewodniczył będzie i homilię wygłosi bp Rafał Markowski, przewodniczący Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu.

Krajowa Kongregacja Duszpasterstwa Powołań zakończy się w niedzielę, 19 lutego, Mszą św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego, delegata KEP ds. Powołań.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.

Program

BP KEP

Zdjęcie: www.pojdzzamna.pl