Tożsamość prezbitera była głównym tematem pierwszej ogólnopolskiej sesji dla osób biorących udział w formacji duchowieństwa. Spotkanie zostało zorganizowane w Warszawie 16 lutego br. przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP.  

Pierwsza ogólnopolska sesja zorganizowana przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce odbyła się w czwartek 16 lutego br. w Centrum Apostolstwa Liturgicznego Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie (ul. Żytnia 11).

Podczas spotkania konferencje dotyczące tożsamości prezbitera wygłosili: ks. dr Marek Jarosz (rektor WSD w Płocku, sekretarz Konferencji Rektorów WSD Diecezjalnych i Zakonnych), dr Magdalena Jóźwik (współpracownik Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach), ks. dr Piotr Gałas (proboszcz par. pw. św. Kazimierza w Policach) oraz ks. dr Sławomir Sosnowski (rektor WSD w Łodzi). Po zakończeniu sesji Zespół spotkał się roboczo w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski  w Warszawie.

Do udziału w ogólnopolskich spotkaniach organizowanych przez Zespół działający przy Komisji Duchowieństwa KEP zaproszeni są prezbiterzy odpowiedzialni za formację stałą kapłanów, wychowawcy seminariów diecezjalnych i zakonnych, mistrzowie postulatu, nowicjatu i junioratu, pracownicy instytutów formacji kapłańskiej i kurii diecezjalnych oraz wszyscy księża zainteresowani tematyką stałej formacji kapłańskiej.

Celem  sesji, jak i prac Zespołu, który je organizuje, jest wypracowanie szczegółowych wskazań dotyczących formacji i posługi prezbiterów w Polsce.

ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu/ BP KEP

Obrady Zespołu ds.przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi w Polsce (Warszawa,16.02.2023 r.)

BRAK KOMENTARZY