W sobotę, 17 czerwca br., o godz. 11.00 odbędzie się ingres do archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach abp. Adriana Galbasa SAC, nowego metropolity katowickiego. „Wasza obecność będzie dla mnie bardzo miła i bardzo ważna. Przyjdźcie!” – napisał abp Galbas w pierwszym słowie skierowanym do diecezjan.

W środę, 31 maja br., Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości decyzję papieża Franciszka o przyjęciu rezygnacji abp. Wiktora Skworca z urzędu biskupa diecezjalnego archidiecezji katowickiej w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Na mocy wcześniejszych decyzji Papieża jego następcą został abp Adrian Galbas SAC, który od grudnia 2021 r. pełnił funkcję koadiutora archidiecezji katowickiej.

We wspomnianym słowie do diecezjan abp Galbas zwrócił uwagę, że objął archidiecezję katowicką w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, które można nazwać świętem „wyjścia”. Maryja, po wypowiedzeniu „fiat” w czasie Zwiastowania, że zostanie Matką Zbawiciela, wyruszyła w niełatwą drogę, by opowiedzieć innym o wielkich dziełach, jakich doświadczyła, o Bogu, którego poznała i którego kocha, ale także by posłuchać o tym, jak Bóg działa w życiu innych.

„Ta scena jest obrazem Kościoła. To Kościół synodalny, Kościół, który wychodzi i idzie; który nieustannie jest w drodze. Kościół spotkania. Taki Kościół chciałbym razem z Wami budować tu, na Górnym Śląsku. Na moim Śląsku” – zadeklarował nowy arcybiskup katowicki. Dodał, że jest to Kościół, do którego każdy jest zaproszony i w którym każdy znajdzie swoje miejsce. „Kościół, który jest skoncentrowany na Chrystusie i chce Go głosić. Kościół, który nie zamyka ani nawet nie przymyka oczu na problemy, ale też nie pozwoli, aby one go sparaliżowały i zatrzymały w misji głoszenia Dobrej Nowiny. Kościół, który – mocą łaski Bożej – wciąż się odbudowuje i odnawia, który uparcie pragnie większej doskonałości i do niej dąży” – wyjaśnił.

Abp Galbas zwracając się do diecezjan, zarówno duchownych, jak i świeckich, zaprosił ich do wspólnej wędrówki. „Chodźcie ze mną! Pozwólcie mi iść z Wami! Idźmy razem! Świat potrzebuje dziś słyszeć, a jeszcze bardziej widzieć, wielkie dzieła, których dokonuje w nas Bóg” – zaapelował.

– Zachęcamy wiernych do udziału w tym ważnym wydarzeniu dla archidiecezji. Arcybiskup Galbas jest siódmym z kolei biskupem katowickim w prawie stu letniej historii naszego lokalnego Kościoła. Obecność w katedrze niech będzie znakiem jedności z naszym Pasterzem. Po Mszy św. arcybiskup zaprasza wszystkich na koncert muzyki chrześcijańskiej i poczęstunek ma placu przed budynkiem Wydziału Teologicznego w Katowicach przy ul. Jordana – tłumaczy ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej.

Msza św. będzie transmitowana w ogólnopolskim paśmie TVP 3, TV Trwam, a także na falach diecezjalnego Radia eM (107,6 FM) oraz Polskiego Radia Katowice.

_____________________________

Abp Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią.

W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1987-1988 odbył Nowicjat w Ząbkowicach Śl., a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu.

W latach 1994 – 1995 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995 – 1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002 – 2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu.

W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011- 2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Pomocniczym Diecezji Ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 roku w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku. Głównym konsekratorem był biskup ełcki Jerzy Mazur, a współkonsekratorami: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce i abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. 4 grudnia 2021 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Arcybiskupem Koadiutorem Archidiecezji Katowickiej. Od 31 maja 2023 r. jest siódmym biskupem katowickim.

Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej