Jubileusz stulecia papieskości Dzieła Misyjnego Dzieci i otwarty przez Franciszka Synod o synodalności w Kościele stał się okazją do zwołania Misyjnego Synodu Dzieci, który odbył się 17 września br. w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyły w nim delegacje dzieci zaangażowanych w ogniska misyjne z 33 diecezji. Na Misyjny Synod Dzieci złożyła się m.in. modlitwa, dyskusje i zabawa.

Uczestników Synodu przywitały przed budynkiem rektoratu UKSW władze Katedry Misjologii UKSW, na czele z ks. prof. Jarosławem Różańskim, dyrektorem Zakładu Dialogu Kultur i Religii na Wydziale Teologicznym UKSW. Profesorowie zapoznali zebranych z uczelnią, życząc owocnego spotkania synodalnego, którego „celem jest kroczenie razem, tzn. otwieranie się na bliźniego, na tego drugiego, który inaczej wierzy, ma inny kolor skóry i żyje na innym kontynencie”.

Mali misjonarze, ubrani w koszulki PDMD w kolorach kontynentalnych, śpiewając hymn Synodu, przeszli do Auli Jana Pawła II, gdzie otwarcia wydarzenia dokonał dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Maciej Będziński wraz z sekretarz krajową PDMD s. Moniką Juszką RMI. Zaprosili delegatów z 33 diecezji do wspólnego świętowania stulecia papieskości Dzieła Misyjnego Dzieci i do podzielenia się misyjnym doświadczeniem pomocy dzieciom w krajach misyjnych. Przedstawili s. Robertę Tremarelli AMSS, sekretarz generalną PDMD z Watykanu, która podziękowała polskim dzieciom z ognisk PDMD za zaangażowanie w pomoc rówieśnikom na wszystkich kontynentach. Nawiązała do charyzmatu Dzieła, podkreślając: „Jesteśmy papiescy, to znaczy, że mamy być takim mostem pomiędzy szkołą, parafią, rodziną a Kościołem na całym świecie. Zapraszam wam, żebyście byli świadkami Chrystusa w swoich miejscach życia i przyciągali innych do głoszenia Ewangelii w świecie. Dziękuję wam bardzo za wsparcie, które dajecie dziełu misyjnemu Kościoła przez waszą modlitwę, przez wasze świadectwo i ofiary, które składacie”.

Uczestnicy Synodu zostali podzieleni na 10 grup, po czym wraz z wolontariuszami rozeszli się do sal, gdzie mieli możliwość podzielić się tym, co dla misji już robią w swoich parafiach i zastanowić się, jak jeszcze bardziej można ożywić ducha misyjnego w lokalnych wspólnotach Kościoła.

Po pracy w grupach odbyła się wspólna zabawa w auli, gdzie śpiewano hymn Synodu w różnych rytmach. Śpiew animował kompozytor hymnu p. Błażej Drab. Zebrane dzieci miały okazję pośpiewać wraz ze scholą „Chór Aniołów” z Lublina pod dyrekcją p. Agnieszki Tomczyk, zawiązując synodalną wspólnotę. Było niezwykle żywo i radośnie.

W samo południe dzieci przeszły na Mszę św. do kościoła w Lasku Bielańskim. Mszy św. przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski, który jako przedstawiciel papieża w Polsce podziękował polskim dzieciom za gorliwe dbanie o rozwój Kościoła w całym świecie, a szczególnie na terenach misyjnych. Nawiązując do Ewangelii, wezwał uczestników: „Bądźcie dobrą glebą dla ziarna Ewangelii, jego owoce przekazujcie innym, bo pragnieniem Jezusa jest zbawić wszystkich. Jezus posłał pierwszych apostołów, a teraz posyła każdego z was”.

Po Mszy św. był czas na obiad, ale nie tylko. Na placu obok budynku UKSW na uczestników Synodu czekali misjonarze i wolontariusze misyjni, którzy przybliżyli kultury ludów, wśród których posługują lub posługiwali. Byli też saperzy z prawdziwą „wojskową ścieżką”, strażacy z wozem strażackim, policja z kolegą „komisarza Alexa” i inni ciekawi goście. Dzieci dowiedziały się m.in., jak korzystać z wirtualnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mogły zobaczyć psa policyjnego i zasiąść za kierownicą oznakowanego wozu policyjnego.

Po tych różnorodnych atrakcjach odbył się flash mob, podczas którego uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Loyoli w Łodzi zatańczyły i wyraziły gestami słowa hymnu synodalnego „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”.

Synod zakończył się Koronką do Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz posłaniem uczestników z zadaniem ożywienia ducha misyjnego i działalności misyjnej dzieci w swoich parafiach i diecezjach. Każda diecezja otrzymała świecę koloru kontynentalnego wraz z numerem, aby danego dnia miesiąca modlić się za misjonarzy i mieszkańców przydzielonego im kontynentu.

„Kochani mali misjonarze, dziewczęta i chłopcy, posyłam was w imię Chrystusa, abyście byli Jego świadkami każdego dnia, w każdej chwili i każdej sytuacji. Niech towarzyszy wam Boże błogosławieństwo” – tymi słowami posłał uczestników Synodu na misyjne drogi życia bp Jan Piotrowski.

„Bardzo się cieszę z tego spotkania, bo poznałem wielu kolegów i koleżanek, którzy chcą i lubią pomagać naszym rówieśnikom w dalekich krajach. Widzę, że jest nas dużo, a razem możemy uczynić wiele dobra” – powiedział z wielkim entuzjazmem Szymon z archidiec. lubelskiej.

„Spotkaliśmy się z małymi misjonarzami, aby wspólnie się pobawić, pomodlić oraz przedstawić potrzeby ich rówieśników w krajach misyjnych i zapytać dzieci, jak one rozumieją misje i jakie mają postulaty. Jak w oczach dziecka wygląda świat misyjny” – powiedział ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM.

„To był czas zdobywania wiedzy, dostrzeżenia tego, że wiedza i wiara idą razem. Dlatego spotykamy się na terenie uniwersytetu – wyjaśniła s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowa PDMD. – Zachęcamy też do śledzenia tematyki posynodalnej w czasopiśmie PDMD «Świat Misyjny» i w mediach społecznościowych Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce”.

„Polska to pierwsze państwo, w którym został zorganizowany Misyjny Synod Dzieci na szczeblu krajowym. Polskie dzieci są więc prawdziwymi protagonistami na tym polu. Wierzę, że to wydarzenie przyniesie wiele owoców w działalności misyjnej Kościoła nie tylko w Polsce, bo przecież to są przyszli misjonarze dla świata” – powiedziała s. Roberta Tremarelli z Watykanu.

Misyjny Synod Dzieci został zorganizowany przez Dyrekcję Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych we współpracy z Katedrą Misjologii na UKSW.

Missio PDM