Pod hasłem „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”, 17 września, na UKSW w Warszawie, odbędzie się Misyjny Synod Dzieci. Będzie to czas świętowania uznania za papieskie Dzieła Misyjnego Dzieci. Gościem specjalnym wydarzenia będzie s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalna Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 

Rok 2022 jest szczególnym czasem dla Papieskich Dzieł Misyjnych. Świętuje ono 400-lecie Kongregacji Ewangelizacji Narodów (dzisiaj jest to Dykasteria ds. Ewangelizacji), której podlegają PDM na całym świecie, 200-lecie założenia Dzieła Rozkrzewiania Wiary i 100-lecie nadania Dziełu Rozkrzewiania Wiary, Dziełu św. Piotra Apostoła i Dziełu Misyjnemu Dzieci przydomka „papieskie”.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci będzie  świętować  17 września 2022 roku w Warszawie na Misyjnym Synodzie Dzieci, w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5.

>>Materiały

Gośćmi specjalnymi spotkania będą przedstawiciele Ojca Świętego: s. Roberta Tremarelli, sekretarz generalny PDMD z Watykanu, abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski  bp Jan Piotrowski. Będą obecni również goście ze Słowacji – o. Ivan Kňaze, dyrektor krajowy PDM w tym kraju, wraz z przedstawicielami tamtejszych „misyjnych ziarenek” – odpowiednikami ognisk misyjnych. W Synodzie będą uczestniczyć dzieci z całej Polski, które opowiedzą o swoim zaangażowaniu misyjnym. Spotkanie wpisuje się w synodalną drogę Kościoła zainicjowaną przez papieża Franciszka.

Będzie to możliwość spotkania, poczucia się wspólnotą i wymiany doświadczeń tego, jak działają ogniska misyjne w diecezjach. Hasło spotkania to: „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przygotowało synodalne logo, hymn i taniec oraz specjalny numer „Świata Misyjnego”, który w całości poświęcony jest synodalnemu spotkaniu.

Synodalne spotkanie zostało przygotowane wraz z Wydziałem Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizację wydarzenia wspierają wolontariusze.

>>Więcej

MODLITWA SYNODALNA

Panie Jezu, który jesteś DROGĄ, pomóż nam odkryć, w jaki sposób mamy przychodzić d Ciebie, by Cię poznać, a później nieść Ciebie innym.

Panie Jezu, który jesteś PRAWDĄ, dodawaj nam odwagi, abyśmy zawsze w prawdzie przyznawali się do Ciebie i każdego dnia byli Twoimi świadkami.

Panie Jezu, który jesteś ŻYCIEM, spraw, byśmy zawsze żyli w Twojej ożywiającej miłości i od Ciebie czerpali siły do bycia misjonarzami przez modlitwę, naukę i pomoc innym.

Niech Duch Święty często nam przypomina, że jesteśmy jednym KOŚCIOŁEM, niezależnie od tego w jakiej części świata żyjemy.

A Maryja, Twoja i nasza Mama, niech trzyma nas za rękę i pomaga iść za Tobą.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce/ BP KEP