Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! – to wezwanie św. Pawła skierowane do doświadczających ucisku pierwszych chrześcijan zostało wybrane jako myśl przewodnia tegorocznego spotkania ludzi biznesu, które 18 czerwca odbędzie się na Jasnej Górze,

„W świecie pełnym zawirowań przedsiębiorcy nie mają łatwo, a przyszłość wydaje się niepewna. Trudno o radość, gdy serce wypełnia niepokój. Gdzie zatem szukać rozwiązania tych trudności? W Piśmie Świętym odnajdujemy poradę, aby budować na mocnym fundamencie: burza z pewnością przyjdzie, uderzą wichry, ale to, co zostało mocno utwierdzone, nie rozsypie się. Celem Pielgrzymki Przedsiębiorców jest wzmocnienie Bożą mocą tego, co po ludzku słabe i nietrwałe. Prośba o pomoc Kogoś, kto jest większy i mocniejszy, jest naszym unikalnym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami. Biznes to współpraca, dlaczego by nie z Bogiem?” – czytamy w komunikacie zachęcającym do wzięcia udziału w V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przedsiębiorców na Jasną Górę.

Modlitwie będzie przewodniczył inicjator pielgrzymki, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców. Uczestnicy wezmą udział we Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz odmówią Akt zawierzenia przedsiębiorców Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami podzielą się zaproszeni goście. Ks. dr hab. Andrzej Nowicki – teolog, wykładowca, autor książek, proboszcz, duszpasterz środowisk gospodarczych w Katowicach – powie o roli katolickich przedsiębiorców w świecie pogubionych wartości. Mówcą z USA będzie Adam Drewniany – przedsiębiorca, który wyemigrował z Polski w 1978 roku. Związany jest z branżą elektromobilności (firma Northwolt), a Tesla jeździ dzięki niemu. Obecnie rozwija firmy technologiczne w Polsce. Z przemysłem jest także związany Jacek Szempliński, założyciel i prezes jednej z czołowych polskich firm inżynierskich AB Industry S.A. Świat nauki i biznesu łączy dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Spotkanie zakończy dyskusja panelowa „Etyka w biznesie a katolicka nauka społeczna” inspirowana książką Daniela K. Finna.

Organizatorami pielgrzymki są Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów NOSTRA RES. Wydarzenie wspierane jest przez Partnerów – liczne grono organizacji katolickich przedsiębiorców.

Pielgrzymka adresowana jest do przedsiębiorców, pracodawców, samozatrudnionych i freelancerów. Zgromadzi także przedstawicieli organizacji katolickich przedsiębiorców oraz duszpasterzy środowisk biznesowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: pielgrzymkaprzedsiebiorcow.pl

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT /BP KEP

 

Zaproszenie na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Przedsiębiorców
skierowane przez Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców
abp. Józefa Kupnego

 

BRAK KOMENTARZY