W sobotę, 2 marca 2019 r. w klasztorze paulinów w Warszawie odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla osób, które chcą zostać animatorami duchowej adopcji. Za organizację spotkania odpowiedzialny jest  Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania będą dostępne od połowy lutego na stronie internetowej www.duchowaadopcja.pl. Zapisy zostały otwarte we wtorek 12 lutego br. Zapisać się można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.duchowaadopcja.pl do dnia 28.02.2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

W odpowiedzi na niepokojące wiadomości o liberalizacji przepisów dotyczących aborcji, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, podjął inicjatywę rozpowszechnienia informacji o Dziele Duchowej Adopcji, jako jeden z wymiarów ochrony dziecka poczętego znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie – mówi ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin – Projekt ten ma nie tylko charakter informacyjny, ale przede wszystkim duszpasterski. Pragniemy, aby w projekcie uczestniczyli wszyscy dotychczasowi koordynatorzy tego dzieła. Zaprosiliśmy do współpracy o. Stanisława Jarosza, Krajowego Moderatora Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz inne osoby związane z tym dziełem.

Dzięki zaangażowaniu pani Katarzyny Pazdan, autorki książki „Mali pomocnicy Boga. Przewodnik dla dzieci po duchowej adopcji” oraz pani Małgorzaty Bartas-Witan, redaktor Polskiego Radia, w drugiej połowie lutego zostanie udostępniona strona internetowa www.duchowaadopcja.pl

Na stronie poza ogólnymi informacjami, będzie można odnaleźć pomoce duszpasterskie, m. in.: instrukcje dla parafii jak przeprowadzić nabożeństwo duchowej adopcji, pomoce dydaktyczne dla katechetów, w tym konspekty do przeprowadzenia lekcji religii, wskazówki dla rodziców jak rozmawiać z dziećmi o duchowej adopcji dziecka poczętego oraz informacje dla wspólnot, w jaki sposób dzieło duchowej adopcji wpleść w program formacyjny.

Poza stroną internetową, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przygotuje również animatorów duchowej adopcji, którzy będą nośnikami informacji o dziele duchowej adopcji dziecka poczętego w parafii, szkole, we wspólnotach religijnych.

Animatorzy Dzieła Duchowej Adopcji, przeszkoleni przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, będą mogli pomóc w parafii przygotować nabożeństwo duchowej adopcji, przeprowadzić lekcję religii w szkole. Będą również odpowiednio przygotowani do rozmów na temat duchowej adopcji z dziećmi oraz krzewienia informacji o tym dziele we wspólnotach religijnych.

Zobacz też: www.duchowaadopcja.pl