W niedzielę 21 maja br., w miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie, Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Delegacie Konferencji Episkopatu Polski bp. Wiesławie Szlachetce, organizuje 4. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet na Jasną Górę pod hasłem: „Odwagi! Nie bójcie się!”.

Publikujemy zaproszenie Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet:

W niedzielę 21 maja 2023 roku, na kilka dni przed Dniem Matki, w miesiącu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie, Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet organizuje 4. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet na Jasną Górę. W czasach pełnych niepokoju i przemocy, w których cywilizacja śmierci zdaje się górować nad cywilizacją życia i miłości, wezwanie i jednocześnie zapewnienie Jezusa „Odwagi! Nie bójcie się!” jest nam szczególnie potrzebne. Dlatego stało się ono hasłem tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet na Jasną Górę.

Św. Jan Paweł II pisał: „Maryja jawi się nam jako przykład odważnej nadziei i czynnej miłości: kroczyła Ona w nadziei, z uległą gotowością (…) przeżywała miłość przyjmując wszystkie jej wymogi, włącznie z najpełniejszym darem i największą ofiarą.” Ta, która z miłości do Boga i człowieka zgodziła się na realizację w swoim życiu Bożego planu zbawienia, jest dla wierzących kobiet najpiękniejszym symbolem odwagi.

W tym roku chcemy wypraszać dla współczesnych kobiet łaskę odwagi i bycia świadkiem Jezusa za wstawiennictwem i przykładem niezwykłej kobiety – Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, która odważnie stawiała granice złu ratując nowe życie w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Będąc człowiekiem modlitwy, zapatrzona w Jezusa i Maryję, z determinacją służyła rodzącym kobietom, przywracając im godność. Swoją postawą głosiła orędzie życia, miłości i nadziei, którego tak bardzo dzisiaj potrzebuje świat. Jej postać jest jedną z czterech wielkich Polek na Kielichu Życia – darze kobiet złożonym na Jasnej Górze w 1982 roku.

Zapraszamy Państwa Redakcję do promocji naszej pielgrzymki na łamach prowadzonych mediów oraz do relacji w dniu spotkania. Za Państwa pośrednictwem prosimy o zaproszenie na Jasną Górę wszystkich kobiet, a szczególnie tych, które są zrzeszone w różnych grupach, wspólnotach, stowarzyszeniach i fundacjach, które kierując się zasadami ewangelicznymi, działają w ramach struktur kościelnych. Będę wdzięczny, jeżeli w spotkaniu wezmą udział studentki, młode mamy oraz te kobiety, które są na początku swojej pracy zawodowej.

Spotkanie na Jasnej Górze rozpocznie się o godz. 12.00 modlitwą Anioł Pański i wprowadzeniem (sala o. Augustyna Kordeckiego); godz. 12.10 – konferencja: Odwaga codzienności o. Tomasza Nowaka OP; godz. 13.00 – o potrzebie formacji kobiet mówić będzie s. Anna Maria Pudełko AP; godz. 13.15 – Stanisława Leszczyńska – wzór dla nas – świadectwo p. Agnieszki Napiórkowskiej; godz. 14.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Wiesława Szlachetki z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej (Kaplica Cudownego Obrazu); godz. 16.15 – Modlitwa Różańcowa. Serdecznie zapraszamy kobiety do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu modlitewnym.

bp Wiesław Szlachetka
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet
wraz z Krajową Radą ds. Duszpasterstwa Kobiet