21 X, godz. 12.00 – Prezentacja Leksykonu Prawa Kanonicznego (zapowiedź)

0
1595

Leksykon Prawa Kanonicznego jest owocem współpracy 121 Polaków, w zdecydowanej większości samodzielnych pracowników naukowych, osób duchownych i świeckich, kanonistów i naukowców innych dyscyplin zajmujących się prawem kanonicznym w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i w Rzymie.

Leksykon zawiera 1065 haseł. Jest poprzedzony wykazem skrótów, alfabetycznym spisem Autorów i haseł, a zwieńczony skorowidzem kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Znaczna część haseł (520) została opracowana w ramach zrealizowanego pod kierunkiem ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, w latach 2011-2013, projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N110 209638.

Serdecznie zapraszamy na prezentację Leksykonu Prawa Kanonicznego

21 października 2019 r.
godz. 12:00
Siedziba Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6

W prezentacji wezmą udział:

bp dr hab. Artur G. Miziński
sekretarz generalny KEP

ks. prof. zw. dr hab. Józef Krukowski

ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

ks. Leszek Pachuta
dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu

dr Agnieszka Romanko

BRAK KOMENTARZY