W niedzielę 6 czerwca 2021 roku, w katedrze eparchii wrocławsko-koszalińskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce, odbędą się uroczystości 25-lecia utworzenia eparchii wrocławsko-gdańskiej. Pontyfikalnej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczyć będzie bp Włodzimierz R. Juszczak OSBM. 

Uroczystości centralne odbędą się w kościele katedralnym pw. św. Wincentego i św. Jakuba, który w roku 1997, na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, został przekazany grekokatolikom przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież ustanowił jednocześnie ten kościół katedrą utworzonej rok wcześniej eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego.Do wspólnego świętowania Srebrnego Jubileuszu zaproszeni są eparchianie oraz sympatycy i goście. Tego dnia, we wszystkich parafiach, duchowieństwo i wierni będą dziękować Bogu za ćwierć wieku istnienia eparchii. Z uwagi na ograniczenia sanitarne wierni zachęcani są do uczestnictwa w uroczystościach wirtualnie, za pomocą kamery online z wrocławskiego soboru (link do obrazu online z kamery można znaleźć na stronie internetowej eparchii: www.cerkiew.net.pl).

W 2021 roku mija 25 lat od utworzenia eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. Trzydzieści lat wcześniej, w roku 1991, doszło do odrodzenia struktur Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Stolica Apostolska reaktywowała eparchię przemyską, która objęła zasięgiem terytorium całego kraju. W 1996 r. powołano eparchię wrocławsko-gdańską, która, wraz archieparchią przemysko-warszawską, utworzyła metropolię. Granicą obu administracyjnych jednostek Kościoła była rzeka Wisła.

W 2020 roku ponownie zreorganizowano struktury Kościoła greckokatolickiego – powstała nowa eparchia olsztyńsko-gdańska, natomiast eparchia wrocławsko-gdańska zmieniła dotychczasową nazwę na wrocławsko-koszalińską.Eparchia wrocławsko-koszalińska składa się obecnie z siedmiu dekanatów: wrocławskiego, zielonogórskiego, koszalińskiego, słupskiego, poznańskiego, katowickiego i legnickiego. W eparchii działa ponad 60 parafii i ośrodków duszpasterskich, w których posługuje ponad 30 kapłanów. W eparchii są też trzy klasztory żeńskie, w których modli się i pracuje dziesięć sióstr zakonnych. Wierni to przede wszystkim przesiedleńcy i potomkowie przesiedleńców akcji „Wisła”, a w ostatnich latach także coraz liczniejsi nowoprzybyli migranci zarobkowi i studenci z Ukrainy. Terytorium eparchii pokrywa się z obszarem rzymskokatolickich metropolii: szczecińsko-kamieńskiej, wrocławskiej, poznańskiej, gnieźnieńskiej, katowickiej i częstochowskiej (bez diecezji radomskiej).

Pierwszym biskupem nowej eparchii wrocławsko-gdańskiej został bp Teodor Majkowicz (ur. 6.01.1932, zm. 9.05.1998). Święcenia kapłańskie przyjął on 24 czerwca 1956 r. w Olsztynie, jako pierwszy grekokatolik w Polsce po II wojnie światowej. W latach 1956-1967 posługiwał w parafiach w diecezji warmińskiej. Od 1967 roku związany był ze wspólnotami greckokatolickimi na południu Polski. W roku 1975 uzyskał na KUL tytuł licencjata teologii. W latach 1982-1991 pełnił funkcję rektora Seminarium Greckokatolickiego w Lublinie. W 1991 roku, po reaktywowaniu eparchii przemyskiej, został wikariuszem generalnym i kanclerzem kurii. W 1996 roku został mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej eparchii wrocławsko-gdańskiej. Chirotonia biskupa Teodora Majkowicza odbyła się w Przemyślu dnia 12 lipca 1996 r., natomiast kanonicznie objął on eparchię 3 sierpnia. Biskupem był krótko – zmarł 9 maja 1998 roku w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu w Rzepedzi, w rodzinnej miejscowości na Łemkowszczyźnie.

Drugim biskupem eparchii wrocławsko-gdańskiej, obecnie wrocławsko-koszalińskiej, jest bp Włodzimierz Roman Juszczak z Zakonu Ojców Bazylianów (ur. 19.07.1957). Święcenia kapłańskie przyjął on 28 maja 1983 r. w Legnicy. W latach 1983-1989 posługiwał w greckokatolickich parafiach w Bartoszycach, Asunach oraz Ostre Bardo. W 1989 roku uzyskał tytuł licencjata prawa kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1993 roku był magistrem nowicjatu i prefektem kleryków bazyliańskich w Warszawie. W latach 1993-1994 był proboszczem w Węgorzewie, Wydminach i Chrzanowie, natomiast w latach 1994-1999 – proboszczem w Warszawie i prowincjałem Zakonu oo. Bazylianów w Polsce. Dnia 24 kwietnia 1999 r. został mianowany biskupem eparchii wrocławsko-gdańskiej. Chirotonia oraz ingres odbyły się 19 czerwca 1999 r. we Wrocławiu. Po zmianie podziału terytorialnego UKGK w 2020 roku bp Włodzimierz Juszczak posiada tytuł ordynariusza eparchii wrocławsko-koszalińskiej.

ks. Mateusz Demeniuk

fot. www.cerkiew.net.pl