Wizyta Ad Limina biskupów polskich, Synod biskupów oraz beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej to główne tematy zbliżającego się spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych – poinformował bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Obrady tradycyjnie odbędą się na Jasnej Górze, w środę 25 sierpnia, dzień przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.

Odnośnie do wizyty Ad Limina, bp Miziński podkreślił, że jest ona wyrazem jedności Kościoła z Ojcem Świętym i składana jest zwykle co 5 lat przez biskupów poszczególnych Konferencji Episkopatu. „Nasza Konferencja na takiej wizycie była ostatni raz w roku 2014. Z powodu pandemii czas pomiędzy wizytami został wydłużony. Centralne wydarzenia każdej wizyty Ad Limina to audiencja u Ojca Świętego, wizyta w poszczególnych dykasteriach Kurii Rzymskiej i celebracje Eucharystii” – przypomniał sekretarz generalny.

Bp Miziński podkreślił, że biskupi będą uczestniczyć w wizycie Ad Limina w czterech grupach podzielnych według prowincji kościelnych. Pierwsza grupa rozpoczyna wizytę 4 października, a ostatnia grupa kończy wizytę 30 października. „Do tej pory biskupi diecezjalni przedstawili sprawozdania z diecezji, które za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce już zostały przesłane do Watykanu. Ponadto jesteśmy w ostatniej fazie przesyłania relacji do poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Mamy również delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z biurem koordynacji – ks. dr. Adama Sycza, rektora Instytutu Polskiego w Rzymie” – zaznaczył sekretarz generalny.

Drugim tematem spotkania biskupów diecezjalnych będzie Synod biskupów, który w Watykanie otworzy Ojciec Święty Franciszek, w dniach 9-10 października br. Otwarcie zaś w Kościołach partykularnych będzie miało miejsce w niedzielę 17 października 2021. „Konferencja Episkopatu Polski wydelegowała na otwarcie Synodu swojego reprezentanta, którym jest osoba świecka. W takiej formie Synod biskupów będzie miał miejsce po raz pierwszy. Będzie się on odbywał w trzech etapach: etap w kościołach partykularnych i innych strukturach eklezjalnych (październik 2021 – kwiecień 2022); etap kontynentalny (wrzesień 2022 – marzec 2023); etap kościoła powszechnego (październik 2023). W związku z tym, przedmiotem rozważań biskupów podczas tego zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych, będzie pierwszy etap synodu, który ma charakter konsultacji w poszczególnych kościołach lokalnych, aby w ten sposób – zgodnie z życzeniem papieża Franciszka – dać możliwość wysłuchania całego ludu Bożego, nikogo nie wykluczając” – podkreślił bp Miziński.

Trzecim tematem, który poruszą biskupi na spotkaniu, będzie beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. „Wspólna beatyfikacja tych dwojga sług Bożych, uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż przez lata łączyła ich więź duchowa, a także żywotna współpraca i wzajemna inspiracja. Mimo limitów dotyczących uczestnictwa wynikających z pandemii, w uroczystości weźmie udział delegacja gości z Watykanu, z Konferencji Episkopatów Europy i oczywiście Konferencja Episkopatu Polski, a także przedstawiciele duchownych, reprezentacje zgromadzeń zakonnych i wierni świeccy” – zauważył bp Miziński.

Przypomniał, że zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, uroczystość ma mieć charakter skromny i godny. Godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego XX wieku, skromny, gdyż odbywa się w sytuacji pandemicznej. „Liczba uczestników będzie ograniczona, będą karty wstępu dla poszczególnych osób. Będzie natomiast możliwość łączności duchowej poprzez media, zarówno przez transmisję w telewizji publicznej, jak i przez telebimy w poszczególnych diecezjach, gdzie wierni będą mogli gromadzić się i duchowo łączyć z wydarzeniami odbywającymi się w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie” – powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP