W dniach 27-30 listopada br. w Valletcie, na Malcie, odbędzie się Zebranie Plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) pod hasłem „Nowe kroki dla Kościoła synodalnego w Europie”. W spotkaniu wezmą udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz kard. Grzegorz Ryś. 

Spotkanie będzie podzielone na trzy bloki tematyczne. Kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu o synodalności, przedstawi prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” oraz zaprezentuje stan przygotowań do drugiej rzymskiej sesji Synodu, która odbędzie się w październiku 2024 roku.

Kard. Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga, wiceprzewodniczący CCEE i relator generalny Synodu, przedstawi relację między strukturami ponadnarodowymi a synodalnością dla nowego misyjnego zapału Kościoła w Europie.

Z kolei kard. Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki, poinformuje o stanie prac grupy roboczej ds. rewizji Charta Oecumenica, wspólnego dokumentu dotyczącego współpracy Kościołów chrześcijańskich na kontynencie europejskim, który został podpisany w 2001 roku przez CCEE i CEC (Konferencję Kościołów Europejskich).

Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE) powstała w 1971 roku. Sekretariat Rady mieści się w szwajcarskim Sankt Gallen. Zgodnie ze statutem z 1993 roku poszczególne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodniczących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy.

CCEE/BP KEP