Szkoła Animatorów Misyjnych (SAM) jest obecna w Polsce od 25 lat. To szkolenie, przygotowujące do animacji misyjnej, Papieskie Dzieła Misyjne kontynuowały w formie online również w latach pandemii. Obecnie wracamy do szkolenia stacjonarnego. Już od wielu lat odbywa się ono w Centrum Formacji Misyjnej przy ul. Byszewskiej 1 w Warszawie.

Cykl szkoleń jest trzyletni. Przez dwa lata odbywa się pierwszy stopień. Następnie absolwenci pierwszego stopnia kontynuują szkolenie na drugim stopniu.

W roku 2020 i 2021 odbył się pierwszy stopień. Obecnie na drugi stopień mogą zgłaszać się ci, którzy ukończyli kurs pierwszego stopnia. Zaproszenie jest otwarte również dla absolwentów obydwu stopni, którzy pragną odnowić wiedzę, kontakty i znowu poczuć misyjną atmosferę oraz dla absolwentów takiego szkolenia we własnych diecezjach.

Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych II stopnia odbędzie się w terminie od 27 czerwca do 1 lipca w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, miejsce, gdzie każdego roku do wyjazdu na misje przygotowują się siostry, księża i osoby świeckie. Jest czas wakacyjny, więc można tu także spotkać misjonarzy przebywających na urlopie.

SAM to nie tylko wiedza, lecz przede wszystkim wymiana doświadczeń, spotkania z misjonarzami, zacieśnianie kontaktów i dobra zabawa. 

Podczas zajęć SAM I stopnia uczestnicy poznawali Papieskie Dzieła Misyjne i ich inicjatywy. Podczas zajęć SAM II stopnia oprócz pogłębienia tej wiedzy animatorzy poznają warsztat misyjny. Stałym elementem SAM jest codzienna Eucharystia oraz modlitwa.

„W minionym roku uczestniczyłem w Szkole Animatorów Misyjnych I stopnia, która miała formę online. Bardzo się cieszę, iż w tym roku możemy przeprowadzić Szkołę Animatorów Misyjnych II stopnia w sposób stacjonarny. Dodam, że Szkoła Animatorów Misyjnych jest niezwykle bogatym w treści spotkaniem. Pozwala na udoskonalenie warsztatu pracy animatora czy katechety. Ponadto uczestnicy SAM zdobywają wiele informacji dotyczących inicjatyw i sposobu pracy Papieskich Dzieł Misyjnych, a wiedzę tę wykorzystują w animacji misyjnej” – zachęca do udziału ks. Michał Kacprzyk, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.

Hanna, 17-letnia wolontariuszka ze Zdzieszowic, uczestniczyła w I stopniu i zgłosiła się już na drugi: „To właśnie wolontariusze misyjni zachęcili mnie do udziału w Szkole Animatorów Misyjnych. Ucieszyłam się, że mogę poznać więcej dziedzin życia” – napisała w zgłoszeniu na szkolenie.

Chętni mogą zgłaszać się do 17 czerwca (e-mailowo, listownie lub telefonicznie):

Papieskie Dzieła Misyjne
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 536 90 31
e-mail: pdrw@missio.org.pl