Dyrektorzy szkół katolickich z terenu całej Polski spotkają się na kolejnej ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 28-29 lutego br. Tematem przewodnim spotkania organizowanego przez Radę Szkół Katolickich będzie hasło: „Szkoła katolicka w służbie kultury życia”.

Na spotkanie dyrektorów szkół katolickich zostali zaproszeni jako prelegenci wybitni specjaliści z zakresu medycyny, prawa, pracy metodycznej i wychowawczej. Przybliżą oni uczestnikom wybrane zagadnienia dotyczące ochrony życia ludzkiego, aktualnych wyzwań bioetycznych. Pomogą też w wypracowaniu skutecznych metod i programów wychowania młodych w postawie szacunku do życia.

Wspólnym obradom będzie towarzyszyć modlitwa pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, asystenta Rady Szkół Katolickich, przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej w intencji Ojczyzny, szkolnictwa katolickiego w Polsce i wychowania młodego pokolenia w duchu wiary, umiłowania Ewangelii i poszanowania godności każdego człowieka.

RSK/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY