„Obecność w KSM jest wyzwaniem nie tylko do pójścia za Jezusem i zaangażowania w życie Kościoła, ale także do takiego przeżywania tej obecności, zwłaszcza w świecie rówieśników, aby nieść im światło i nadzieję” – mówił abp Wojciech Polak do członków KSM uczestniczących w Gnieźnie w zebraniu krajowej rady organizacji.

Metropolita gnieźnieński przewodniczył w niedzielę 25 lutego w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. kończącej w Gnieźnie trzydniowe spotkanie przedstawicieli zarządów diecezjalnych z całej Polski. Przez cały weekend blisko 150 uczestników zjazdu omawiało bieżące wydarzenia oraz planowało nowe przedsięwzięcia. Dokonano także wyboru do XVI Kadencji Prezydium Krajowej Rady.

Eucharystię rozpoczynającą zebranie Krajowej Rady KSM celebrował bp Adam Bab, Delegat KEP ds. KSM. Odnosząc się do liturgii słowa wskazywał on na ważne zaproszenie nawrócenia mówiąc: „Musicie być inni. Musicie się wyróżniać, nie możecie się zlewać z tłem jakim jest świat w którym żyjecie. Wasza Ewangeliczność, Wasze Chrześcijaństwo, Wasze bycie uczniami ma sprawiać, że jesteście inni. I tę inność na tle świata bardzo dobrze widać. Macie wyraźne kontury swojej inności. (…) Jesteście inni, bo prowadzeni przez Boga. Starający się to pokazać i na niego wskazywać jakością życia.”

Słowa te stanowiły wprowadzenie do podejmowanych decyzji, z których najważniejszą były wybory do władz Stowarzyszenia. Wybory odbyły się w obecności ks. Andrzeja Lubowickiego, Asystenta Generalnego Stowarzyszenia.

Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

  • Przewodniczący Prezydium KR KSM – Adam Sołtys (Diecezja Tarnowska)
  • Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM – Gabriela Kleczkowska (Diecezja Ełcka)
  • Zastępca Przewodniczącego Prezydium KR KSM – Jan Cytryński (Archidiecezja Gnieźnieńska)
  • Sekretarz Prezydium KR KSM – Paulina Zając (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska)
  • Skarbnik Prezydium KR KSM – Barbara Kuchta (Diecezja Drohiczyńska)

Krajowa Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej – Sylwia Ciebiera (Diecezja Rzeszowska)
  • Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Dzięgielewska (Diecezja Pelplińska)
  • Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej – Agata Konkel (Diecezja Pelplińska)

Pod przewodnictwem nowych władz Krajowa Rada dyskutowała o kierunkach działań w obszarze duszpasterstwa młodzieży na najbliższe lata. Szczególnymi tematami są: przygotowania do Jubileuszu 2025, obchodów 35-lecia reaktywacji KSM, która będzie świętowana w kolejnym roku. Poruszane były także istotne sprawy dotyczące bieżącego prawodawstwa, które mają wpływ na rozwój młodzieży.

W ramach wymienianych głównych kierunków pracy omówiono kolejną 7 edycję akcji Polak z Sercem, która będzie kontynuacją, ale także poszerzeniem działań charytatywnych. Przedstawiono również perspektywę dalszych działań medialnych skierowanych do młodzieży oraz działań edukacyjnych i formacyjnych nastawionych na rozwój własny, ale też budowanie zespołu, wspólnoty oraz realizację kreatywnego wypoczynku.

www.prymaspolski.pl/ KSM

Fot. F. Pawlak/ https://prymaspolski.pl/za-naszym-gotow-musi-isc-zycie/

BRAK KOMENTARZY