W czwartek, 29 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w 76. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Główne uroczystości, jak co roku, odbędą się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Mszy św. o godz. 12.00 będzie przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski z Siedlec.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przypomniał, że obóz koncentracyjny Dachau był szczególnym miejscem męczeństwa polskiego duchowieństwa. Podkreślił, że kapłani polscy byli w Dachau gorzej traktowani niż inni duchowni, np. duchowni niemieccy. Zakazywano im odprawiania Mszy świętej i nabożeństw.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że Dachau jest szczególnie ważnym miejscem dla współczesnego duchowieństwa, dlatego że tam kapłani mogą się uczyć hartu ducha i ofiarności, jaką miało ówczesne duchowieństwo. „Dlatego dzisiaj gdy nie istnieją takie okoliczności, gdy cieszymy się wolnością, warto, żeby księża, którzy lekko nieraz traktują swoje powołanie i z byle powodu rezygnują z niego, zobaczyli, czym jest prawdziwe kapłaństwo” – zaznaczył.

Ustanowiony przez Episkopat w 2002 roku Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego ma na celu upamiętnienie księży, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych, szczególnie nazizmu i komunizmu. Obchody w Kaliszu są  kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau za wyzwolenie obozu 29 kwietnia 1945 roku. W obawie przed likwidacją obozu, zawierzyli się oni św. Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła św. Józefa w Kaliszu. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 roku. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ostatni z nich, ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 roku.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich 1773 pochodziło z Polski. 868 duchownych zostało zamęczonych w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

29 kwietnia 2015 r. w 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau do tego miejsca pielgrzymowali biskupi i kapłani z całej Polski.

Tegoroczne obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego będą transmitowane z Kalisza przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizję Internetową „Dom Józefa”.

BP KEP

Modlitwa do 108 Męczenników II wojny światowej

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

DNIA MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO

24 kwietnia 2021 r.

Ociąż, Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP

godz. 17.30 – Otwarcie wystawy i prezentacja multimedialna o Kapłanach-Męczennikach II wojny światowej.

godz. 18.00 – Eucharystia w intencji polskich Kapłanów-Męczenników koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dra Krzysztofa Niciejewskiego – proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Ociążu.

27-28 kwietnia 2021 r.

Ociąż, Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP

 od godz. 19.00 do godz. 19.00 – Stała 24-godzinna modlitwa za Kościół, Ojczyznę, Pasterzy oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne; prowadzona w łączności duchowej przez Akcję Katolicką Diecezji Kaliskiej.

28 kwietnia 2021 r.

Kalisz, Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa

godz. 19.30 – Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach kaliskiej Bazyliki – Eucharystia w intencji polskich Kapłanów-Męczenników, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prof. UAM Michała Kielinga.

29 kwietnia 2021 r.

Kalisz, Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa

godz. 11.15 – Otwarcie wystawy o Kapłanach-Męczennikach II wojny światowej.

godz. 11.25 – Prezentacja multimedialna o Kapłanach-Męczennikach II wojny światowej.

godz. 11.50 – Powitanie uczestników ogólnopolskich obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przez ks. prał. Jacka Plotę, Kustosza Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa.

godz. 12.00 – Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej.

Po Mszy św. zwiedzanie Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności Duchowieństwa Polskiego

oraz indywidualna modlitwa.

BRAK KOMENTARZY