W II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Celem Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy.

W tym roku organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie dzień w szczególny sposób poświęcony jest Ukrainie. Specjalny list z tej okazji skierowali do duchowieństwa i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy. „Kiedy wojna pozostawia po sobie śmierć, cierpienie i zgliszcza, wspólnota Kościoła w Ukrainie nie jest sama, bo jest z nią Kościół w Polsce” – napisali. Zwrócili się też z apelem o dalszą pomoc, szczególnie w związku z nadchodzącą zimą.

>>Tekst listu

„Tegoroczny adwent jest szczególny, bo naznaczony trwającą już dziewiąty miesiąc zbrojną inwazją Rosji na Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą wciąż rozgrywa się dramat, mieszkańcy Ukrainy tracą swoje domy, bliskich i siły do zmagania się z wojenną rzeczywistością. Coraz więcej ukraińskich rodzin pozostaje bez dachu nad głową” – zwraca uwagę ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Podkreśla, że w obecnej sytuacji i w perspektywie rozpoczynającej się zimy, ludzie ci mogą liczyć jedynie na pomoc z zewnątrz.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z różnymi instytucjami, wspólnotami i dzięki ofiarodawcom indywidualnym organizuje od początku wojny w Ukrainie transporty z pomocą humanitarną a także pomaga  tym, którzy zdecydowali się schronić w Polsce. Wsparcie, poprzez parafie, zgromadzenia zakonne czy instytucje takie jak Caritas Spes Ukraina, kierowane jest przede wszystkim do ludzi mieszkających na obszarach szczególnie dotkniętych skutkami wojny.

Dotychczas, na pomoc Ukrainie Zespół przekazał w sumie 1 504 000 zł. Z tych środków zakupiono m.in. żywość, artykuły medyczne, środki czystości a także generatory prądotwórcze. W ostatnim czasie finansowany jest też zakup piecyków do ogrzewania i płyt do zabezpieczenia okien. Zespół zorganizował od początku wojny 26 transportów na Ukrainę. Ponadto wspiera   finansowo funkcjonowanie domów seniora, domów dziecka i wielu wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych, a także pomaga w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci. Na doraźną pomoc dla uchodźców, którzy przybyli do Polski Zespół przeznaczył 156 000 złotych.

Działalność Zespołu to nie tylko Ukraina. W roku 2022 zostało w sumie zrealizowanych 214 próśb z różnych krajów, na łączną kwotę 2 121 000 złotych. Zespół wspiera funkcjonowanie świetlic, przedszkoli, domów dziecka, domów seniora i samotnej matki, przytulisk dla bezdomnych oraz stołówek i kuchni prowadzonych przez siostry i braci zakonnych służących dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. Pamięta też o tych, którzy ze Wschodu do Polski przyjechali, w tym również o studentach z Białorusi, Ukrainy i Gruzji, poprzez wypłacanie stypendiów. Zespół świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych. Ciągle jeszcze ważną część wydatków stanowią też dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic świetlic i sal.

Zespół finansuje również wysyłkę prasy katolickiej, w tym wiadomości KAI czy czasopisma „Miłujcie się” oraz wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie. Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiający osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2022 roku na posługę wolontaryjną na Ukrainę, do Kazachstanu i do Włoch, wyjechało 12 osób.

BP KEP

Zobacz też: 

Rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy do Kościoła w Polsce: Dziękujemy i prosimy, bądźcie nadal blisko nas!

Bp Chudzio: Pomagamy Ukrainie dwutorowo – modlitwą i wsparciem materialnym

Materiały do pobrania

Konferencja prasowa przed Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie (Warszawa, 24.11.2022 r.)

Zdjęcie ilustracyjne: Twitter @KosciolWschod