W ramach Rycerzy Kolumba zrzeszonych jest już ponad pięć tysięcy polskich mężczyzn. Dzięki temu organizacja z roku na rok coraz skuteczniej udziela pomocy biednym i potrzebującym.

Rycerze Kolumba obchodzili w 2016 roku 10-lecie działalności w Polsce. Organizacja zrzesza już ponad pięć tysięcy mężczyzn działających przy 103 parafiach w całym kraju i realizujących liczne dzieła miłosierdzia. Wśród nich są m.in. projekty charytatywne, inicjatywy pro-life, wydarzenia integrujące lokalną społeczność czy projekty formacyjne.

W lutym zeszłego roku rozpoczęła się peregrynacja relikwii i obrazów św. Brata Alberta organizowana przez Rycerzy i Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Obrazy „Ecce Homo”, portret świętego oraz jego relikwie odwiedziły ponad 100 polskich parafii. Wydarzenie połączone było ze zbiórką artykułów pierwszej potrzeby dla placówek prowadzonych przez siostry albertynki. Wartość przekazanych darów szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Od sierpnia ubiegłego roku Rycerze angażują się w pomoc mieszkańcom Pomorza poszkodowanym w wyniku nawałnic. Rycerze samodzielnie usuwali skutki huraganów oraz dostarczali specjalistyczny sprzęt i artykuły pierwszej potrzeby. Prowadzą również szeroki projekt niesienia dalszej pomocy: organizują kwesty, zbiórki makulatury i wydarzenia kulturalne.

Przykładem jest niedawny koncert Ryszarda Rynkowskiego w Suchedniowie. Dochód (w gotówce i darach materialnych np. w postaci mebli) wyniósł łącznie ponad 40 tys. złotych przekazanych potrzebującej rodzinie. Podobne wydarzenia zorganizowano w innych miejscach w Polsce, m.in. w Brodnicy. Dzięki staraniom Rycerzy Kolumba kilkadziesiąt tysięcy złotych trafiło także do parafii w Sośnie, gdzie uszkodzonych zostało kilkaset budynków gospodarczych i mieszkalnych.

Ważnym polem działalności Rycerzy Kolumba jest obrona życia od poczęcia. Przykładem zaangażowania Rycerzy w dzieło pro-life jest zakup inkubatora dla szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w listopadzie 2017 roku. Środki na zakup sprzętu w wysokości ponad 40 tysięcy złotych pochodziły ze zbiórki makulatury. W akcję włączyło się około 40 instytucji, grup, wspólnot i szkół z diecezji radomskiej, dzięki czemu zebrano na ten cel ponad 200 ton makulatury.

Rycerze Kolumba włączają się w pomoc prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Na święta Bożego Narodzenia przekazali paczki żywnościowe dla 12 tysięcy przesiedlonych lub powracających do domów rodzin w północnym Iraku. Od 2014 roku na pomoc tamtejszym chrześcijanom Rycerze przeznaczyli ponad 17 milionów dolarów. Zakon pomaga również odbudować miasto Karamles.

W Polsce Rycerze są obecni od ponad 10 lat i liczą 5 tysięcy mężczyzn działających w 103 parafiach na terenie 28 diecezji. Do Polski przybyli na zaproszenie św. Jana Pawła II. Pierwszym Kapelanem Stanowym, czyli duszpasterzem Rycerzy Kolumba w Polsce był śp. kard. Franciszek Macharski. Obecnie funkcję tę pełni abp Wacław Depo. Rycerzami Kolumba są również m.in.: kard. Stanisław Dziwisz, kard. Kazimierz Nycz, abp Grzegorz Ryś, bp Grzegorz Kaszak, bp Jan Wątroba, bp Jan Piotrowski i bp Piotr Turzyński.

Rycerze Kolumba są międzynarodową organizacją katolickich mężczyzn. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach prawie 2 miliony członków. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Organizację założył Sługa Boży ks. Michael McGivney, który w 1882 roku w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn, pragnących wzajemnie się wspierać i formować w wierze katolickiej. W 2008 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót ks. McGivney’a.

Zobacz też:
>>Strona internetowa Rycerzy Kolumba

Nagrania ze spotkania prezentującego działalność Rycerzy Kolumba: