Arcybiskup Henryk Muszyński obchodzi 20 marca 90. rocznicę urodzin. Był pierwszym po 173 latach arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim na stałe rezydującym w Gnieźnie, inicjatorem i organizatorem nowożytnych Zjazdów Gnieźnieńskich, członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, zaangażowanym w budowanie porozumienia między chrześcijanami i Żydami oraz Polakami i Niemcami. Od grudnia 2009 r. do maja 2010 r. piastował urząd Prymasa Polski, który dzięki jego staraniom został na trwałe związany z arcybiskupem gnieźnieńskim.

Abp senior Henryk Muszyński urodził się 20 marca 1933 r. w Kościerzynie. Po ukończeniu miejscowego Gimnazjum i Liceum im. Józefa Wybickiego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie studiował w latach 1951-1957. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1957 r. w bazylice katedralnej w Pelplinie z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego. W 1985 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej, a dwa lata później ordynariuszem diecezji włocławskiej. W 1992 r. otrzymał nominację na urząd arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego. Ingres odbył 5 kwietnia, a następnie 29 czerwca otrzymał paliusz od papieża Jana Pawła II. Po 173 latach był pierwszym ordynariuszem rezydującym na stałe w Gnieźnie.

Abp Muszyński był aktywny zarówno na forum ogólnopolskim, jak i europejskim. W latach 1994-1999 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Przez szereg lat był zaangażowany w dialog polsko-niemiecki jako współprzewodniczący Zespołu ds. Kontaktów Episkopatów Polski i Niemiec (tzw. Grupa Kontaktowa) oraz od 2010 w dialog z rosyjską Cerkwią jako przewodniczący Zespołu ds. rozmów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Od 2002 r. był również członkiem Kongregacji Nauki Wiary, w której pracach uczestniczył do roku 2010. Jako arcybiskup metropolita gnieźnieński inicjował i organizował nowożytne Zjazdy Gnieźnieńskie będące kontynuacją historycznego Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbył się w marcu 1000 r. i oznaczał przyjęcie Polski do grona państw europejskich. II Zjazd Gnieźnieński odbył się 3 czerwca 1997 r., w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha. Uczestniczył w nim papież Jan Paweł II i siedmiu prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej. Kolejne zjazdy miały już formę międzynarodowych kongresów laikatu.

Na przestrzeni wielu lat swej posługi w Gnieźnie abp senior Henryk Muszyński podejmował starania w Stolicy Apostolskiej, aby ze względów historycznych i prawnych tytuł Prymasa Polski wrócił do arcybiskupów gnieźnieńskich. Papież Benedykt XVI podtrzymał wielowiekową, nieprzerwaną tradycję, która łączy prymasostwo z Gnieznem jako kolebką państwa polskiego i pierwszą metropolią Kościoła katolickiego w Polsce, gdzie znajdują się relikwie św. Wojciecha – pierwszego patrona naszej Ojczyzny. Decyzją papieża, po ukończeniu przez kard. Józefa Glempa osiemdziesiątego roku życia, tj. od dnia 19 grudnia 2009 r., tytuł Prymasa Polski został na stałe związany z arcybiskupem gnieźnieńskim. Abp Henryk Muszyński piastował go do maja 2010 r. kiedy przeszedł na emeryturę.

W poniedziałek 20 marca o 19.00 na kanale TVP Historia wyemitowany zostanie film o abp. Henryku Muszyńskim „Prymas Dialogu”.

Za: Archidiecezja Gnieźnieńska

>>Więcej

Zobacz też: Abp H. Muszyński: Powrót godności Prymasa do metropolitów gnieźnieńskich

90. rocznica urodzin abp. Henryka Muszyńskiego