95-lecie Związku Oficerów Rezerwy

21-09-2016
960

Abp Stanisław Gądecki we wtorek 20 września przewodniczył Mszy św. w katedrze poznańskiej z okazji 95-lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. We Mszy św. uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych i kompania honorowa WP.

Związek Oficerów Rezerwy RP powstał w 1922 roku i skupiał oficerów rezerwy z terenu II Rzeczypospolitej. Pod hasłem „Wszystko dla Państwa – Państwo ponad wszystko” prowadził on działalność samokształceniową związaną z wiedzą wojskową, zajmował się też samopomocą oraz współdziałał ze szkołą w ramach wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Działał przede wszystkim w województwach: warszawskim, lwowskim i poznańskim.

Obchody 95-lecia Związku odbywają się pod patronatem honorowym abp. Stanisława Gądeckiego.

>>Fotoreportaż na stronie archidiecezji poznańskiej (fot. Waldemar Wylegalski)