Rozpoczęła się czwarta edycja Konkursu „Aktywna Parafia” 2024, którego organizatorem jest Katolicka Agencja Informacyjna. Do 22 maja zgłaszać można wspólnoty, które podejmują niezwykłe inicjatywy ewangelizacyjne, społeczne, duszpasterskie, charytatywne czy sportowe. Do finału wybranych zostanie dziesięć najbardziej aktywnych parafii, spośród których jury wybierze „Aktywną Parafię” roku 2024. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski i jej Sekretarza Generalnego bp. Artura G. Mizińskiego.

Konkurs „Aktywna Parafia” to okazja do promowania tych wspólnot, które podejmują działalność charytatywną, włączają się w szeroko rozumianą ewangelizację, w których istnieją różne grupy parafialne, organizowane są wspólne wyjazdy czy promowany jest zdrowy tryb życia. Aktywna parafia to także taka, w której korzysta się z narzędzi cyfrowych: w której istnieje możliwość złożenia ofiary kartą płatniczą w kancelarii lub w kościele, istnieje strona internetowa lub newsletter, a z parafią można się kontaktu także online, zamawiając np. Mszę św.

Zgłoszenia parafii przyjmowane będą do 22 maja br. za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie ekai.pl/aktywnaparafia. Zgłaszający powinni podać nie tylko istotne informacje na temat danej wspólnoty, ale również opisać i udokumentować działalność parafii we wskazanych kategoriach.

Analiza i ocena zgłoszeń oraz ogłoszenie listy 10 parafii zakwalifikowanych do finału Konkursu nastąpi 29 maja br. Nadesłane formularze oceniać będzie jury w składzie: Marcin Przeciszewski – Prezes KAI, Przewodniczący Jury; dr Urszula Bejma – Zastępca Dyrektora  Caritas Polska; ks. dr Maciej Będziński – Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych; ks. kanonik Jacek Andrzejczak  – Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem (zwycięzcy konkursu Aktywna Parafia w 2023 r.); Monika Grabowska – Dyrektor obszaru sprzedaży i współpracy z agentami rozliczeniowymi Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Finał Konkursu odbędzie się 15 czerwca w Warszawie. Poszczególne parafie będą miały za zadanie zaprezentować swoje wspólnoty (jej aktywności, specjały kulinarne, stroje regionalne). Drugim elementem finału będzie konkurs sprawnościowy, podczas którego zarówno młodsi i starsi będą się mieli okazję wykazać się w takich dyscyplinach jak bieg na czas, rzut piłką lekarską czy rzut do kosza.

Cały Konkurs wygrywa ta parafia, która uzyska najwięcej punktów na każdym z etapów: podczas eliminacji do finału, prezentacji wspólnoty oraz zawodów sportowych.

Nagrodą dla zwycięskiej parafii są bony na sprzęt sportowy oraz prezentacja zwycięskiej parafii na stronie internetowej ekai.pl.

Organizatorem Konkursu „Aktywna Parafia” jest Katolicka Agencja Informacyjna, a współorganizatorem Fundacja na Rzeczy Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego bp. Artura G. Mizińskiego.

Głównym Partnerem Wydarzenia jest Fundacja Polska Bezgotówkowa. Sponsorem Wydarzenia jest firma BYŚ.

Więcej informacji o tegorocznej edycji Konkursu „Aktywna Parafia” 2024 można znaleźć na stronie internetowej: https://www.ekai.pl/aktywnaparafia/.

Źródło: www.ekai.pl/aktywnaparafia/