Z apelem o miłość okazywaną ubogim i wrażliwość na cierpienie innych zwrócił się abp Stanisław Gądecki w VI Dniu Adopcji Serca. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski we wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty celebrował Mszę św. dla członków Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitrī”.

Spotkanie odbyło się w kościele pw. NMP in Summo w Poznaniu, w podziemiach którego mieściła się najstarsza kaplica na ziemiach polskich, zbudowana dla księcia Mieszka I i jego żony Dobrawy.

„Do udziału w świętowaniu tego Dnia są zaproszone najpierw zgromadzenia i organizacje realizujące pomoc ubogim w krajach misyjnych, następnie ofiarodawcy wspierający tego rodzaju programy oraz wszyscy, którzy pragną poznać bliżej ten program i dołączyć do niego. Osoby, które nie mogły przybyć na dzisiejszą Mszę Świętą – w tym misjonarze i beneficjenci Adopcji Serca w krajach misyjnych – zostały poproszone o duchowe przyłączenie się do tej modlitwy. Podczas tej Eucharystii modlimy się więc w intencji wszystkich ofiarodawców, organizatorów oraz podopiecznych Adopcji Serca” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański rozważał Ewangelię o uzdrowieniu przez Jezusa człowieka z uschłą ręką. „Dzień Adopcji Serca nawiązuje bezpośrednio do ewangelijnej sceny przedstawiającej nam Jezusa nauczającego w synagodze w dzień szabatu. Spojrzawszy wkoło rzekł do człowieka z uschłą prawą ręką: «Wyciągnij rękę!». Chory człowiek to uczynił i jego ręka stała się znów zdrowa. Ten gest Jezusowy wskazuje nam kierunek ratowania zdrowia i życia ludzkiego w krajach misyjnych każdego dnia” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał założenia ruchu „Maitrī”, który jest federacją wspólnot osób świeckich jednoczącą pragnienie niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom świata. Pierwsza wspólnota powstała w 1975 r. w Warszawie, a jej założycielem był Jacek Wójcik, który – kierując się radami śp. ks. Bronisława Bozowskiego – trafił w trakcie podróży do Indii do domu Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie, gdzie podjął pracę wolontariacką. Inspiracją dla powstania tego Ruchu była postawa i praca św. Matki Teresy i jej Zgromadzenia. Słowo „Maitrī” oznacza w sanskrycie – języku starożytnych Indii – braterstwo, przyjaźń, życzliwość, miłosierdzie, dobroć, miłość, dobrą wolę i aktywne zainteresowanie innymi ludźmi. W naszej kulturze jego znaczenie najlepiej oddaje słowo caritas.

Homilia

ms / Poznań
fot. maitri.pl