Bardzo się cieszę, że doszło do ustanowienia święta państwowego – Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Byłem jednym z sygnatariuszy apelu w tej sprawie skierowanego do Prezydenta RP. Ten niepodległościowy czyn Wielkopolan powinien być zapamiętany – powiedział KAI abp Stanisław Gądecki.

27 grudnia po raz pierwszy obchodzone jest święto państwowe w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. „To przypomnienie dnia, dzięki któremu Polonia Maior, czyli Macierz Polaków, powróciła – po okresie zaborów – w granice odrodzonego państwa polskiego” – powiedział KAI Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki podkreślił między innymi, że do wychowania pokolenia zdolnego walczyć o Polskę i oddać życie w obronie Ojczyzny przyczyniła się postawa wielkopolskiego duchowieństwa. „Powinniśmy być wdzięczni Powstańcom za ich patriotyczną postawę. Umiłowanie tego, co ojczyste, szacunek dla tradycji, dla wiary i dla naszych dziejów, powinien także dziś cechować naszych rodaków” – powiedział Przewodniczący Episkopatu.

Bohaterską postawę powstańców przywoła, na prośbę Metropolity Poznańskiego, bicie dzwonów o godz. 16.40 we wszystkich kościołach archidiecezji. To nawiązanie do inicjatywy arcybiskupa poznańskiego i gnieźnieńskiego kard. Edmunda Dalbora z  27 grudnia 1919 roku, kiedy to dzwony o godz. 16.40 uczciły 1. rocznicę wybuchu zwycięskiego powstania. Tę godzinę uznano od tego czasu za początek działań powstańców.

ms/ Serwis KAI/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY