Abp Gądecki na Jasnej Górze o potrzebie „nawrócenia” misyjnego

03-12-2016
1898

O konieczności misyjnego nawrócenia wszystkich ochrzczonych przypomniał na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Abp Stanisław Gądecki przewodniczył Mszy św. stanowiącej najważniejszy punkt jubileuszu 100-lecia Papieskiej Unii Misyjnej. Unia została założona w celu misyjnego formowania kapłanów, seminarzystów i osób konsekrowanych. Z czasem dołączyli do nich także wierni świeccy. To jedno z czterech dzieł papieskich, których zadaniem jest troska o posługę Kościoła na misjach.

>>Treść homilii

– Powołanie chrześcijańskie jest ze swojej natury również powołaniem do apostolstwa a święty niepokój misyjny winien animować wszystkich ochrzczonych – przypomniał abp Gądecki. Metropolita poznański podkreślił, że „nie może być dla nas rzeczą obojętną, że tak wielu ludzi żyje na pustyni duchowej”. Wyjaśniał, że dziś jest wiele rodzajów pustyń: pustynia ubóstwa, głodu i pragnienia, porzucenia, samotności i zranionej miłości. – Jest to pustynia życia z dala od Boga, to oddalenie dusz, które żyją bez świadomości swojej ludzkiej godności na drodze ich własnego bytowania – powiedział kaznodzieja. Przewodniczący KEP zauważył, że „ciągle przybywa zewnętrznych pustyń w naszym świecie, ponieważ coraz liczniejsze są pustynie wewnętrzne”.

Abp Stanisław Gądecki wyjaśniał na czym polega misyjność Kościoła przypominając zadania, jakie uczniowie otrzymali od Jezusa. – To głoszenie nauki, które ma odbywać się pospiesznie, bez zatrzymywania się w drodze przy sprawach nieistotnych. To wskazywanie drogi, czyli uczenie sztuki życia. To głoszenie Ewangelii przede wszystkim ludziom ubogim – dodał metropolita poznański.

Podkreślił, że dzisiaj najgłębszym ubóstwem „jest nieumiejętność doznawania radości, znużenie życiem, postrzeganym jako bezsensowne i wewnętrznie sprzeczne”. – Ten rodzaj ubóstwa występuje dziś powszechnie w bardzo różnych postaciach zarówno w społeczeństwach materialnie zamożnych, jak i w krajach ubogich – zauważył abp Gądecki. Jego zdaniem „nieumiejętność doznawania radości jest skutkiem i zarazem źródłem nieumiejętności kochania, rodzi też zawiść, chciwość i wszelkie wady, które sieją zniszczenie w życiu jednostek i w świecie”. – Dlatego potrzebujemy nowej ewangelizacji. Może ją przekazać tylko ten, kto ma życie, kto jest uosobioną Ewangelią – podkreślał kaznodzieja.

Metropolita poznański zauważył, że „do uczniów należy również drugie zadanie. Jezus posyła ich także po to, by wypędzali złe duchy, ponieważ świat oddalony od Stwórcy i przeciwstawiający się Jemu leży w mocy Złego”.

Kaznodzieja podkreślił, że dziś świat „pełen jest idoli, czyli bożków, które zajęły miejsce jedynego Boga i pochwyciły człowieka w swoje władanie, prowadząc go do samozniszczenia”. – Stąd uczeń powinien podjąć walkę duchową, przy pomocy wiary egzorcyzmować świat, czyli podporządkować świat Duchowi Świętemu – powiedział przewodniczący KEP.

Odnosząc się do jubileuszu stulecia Papieskiej Unii Misyjnej abp Gądecki przypomniał, że jej szczególnym celem jest uwrażliwianie i formacja misyjna kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy ze swej strony winni troszczyć się o nią we wspólnotach chrześcijańskich. Unia zmierza do szerzenia innych Dzieł Papieskich, których jest duszą. – Jej zadaniem jest budzenie w Kościele autentycznej pasji na rzecz misji, uczestnictwa w formacji misyjnej, przynaglanie wspólnot chrześcijańskich do współpracy w działalności ewangelizacyjnej oraz pomoc misjom modlitwą i ofiarami materialnymi – dodał metropolita poznański.

Kaznodzieja zachęcał byśmy prosili Maryję, Panią Jasnogórską, o misyjny zapał dla wszystkich wierzących, „o wzbudzenie nowych powołań misyjnych wśród ludzi ochrzczonych”. – Niech dzisiejszy jubileusz utwierdzi nas w przekonaniu, że nam wszystkim potrzeba „misyjnego nawrócenia”, rozbudzenia świadomości misyjnej, takiej reformy struktur kościelnych, by stały się one bardziej misyjne. Trzeba nam bardzo Kościoła, który jest w drodze ku człowiekowi i narodom. Kościoła, który niesie ludziom nadzieję – zakończył kazanie abp Stanisław Gądecki.

it/KAI

pum1-rbfot. br. Robert Binkowski