W dniach 18 i 19 stycznia w Warszawie, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego obradować będzie Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów będą obecni: abp Wiktor Skworc, bp Jerzy Mazur, ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC, ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz, ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC, ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, dr Mateusz Tutak, ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, ks. Artur Godnarski, ks. Krzysztof Czapla SAC, Zbigniew Ptak OSPPE, ks. dr Marek Korgul, dziennikarze Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz Telewizji LUMEN – Elżbieta Król-Cebulska, Marian Cebulski, Rafał Zgud, dk Bogdan Sadowski.

Podczas spotkania, oprócz dyskusji, wygłoszone zostaną następujące referaty: Biblijne podstawy apostolstwa, Misja apostolska chrześcijanina w świetle nauczania Ojców Kościoła, Namaszczenie sakramentalne, Maryja i misyjność Kościoła, Ożywienie misyjne Kościoła w Polsce (wnioski z IV Krajowego Kongresu Misyjnego), Być Kościołem misyjnym w Polsce, Środowiska Nowej Ewangelizacji i ich działalność w Polsce, Misja Fatimy (100-lecie objawień fatimskich), 700-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – Promocja tematyki Programu duszpasterskiego poprzez „książki za grosze”.

Poza referatami uczestnicy spotkania zapoznają się programem planowanym na wrzesień I kongresie teologii Praktycznej, pt: „Polska krajem misyjnym?” oraz z działalnością Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce.

Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski podejmuje badania nad problemami związanymi z duszpasterstwem, powołaniem człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim. Inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich. Koordynacja duszpasterstw specjalistycznych. Przy komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.