Tradycyjne spotkania abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego z dziekanami archidiecezji poznańskiej i proboszczami miasta Poznania ze względu na epidemię koronawirusa odbędą się w formie zdalnej. „Planowanie zadań duszpasterskich odbywa się w bezpośredniej rozmowie, mamy nadzieję, że spotkanie online pomoże wypracować metody pracy duszpasterskiej na najbliższy czas” – tłumaczy decyzję metropolity poznańskiego bp Szymon Stułkowski.

W wydanym w maju kolejnym dekrecie dotyczącym duszpasterstwa w czasie epidemii przypomniana została konieczność respektowania wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościołów.

„W dalszym ciągu rekomenduje się przyjmowanie Komunii św. na rękę. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub w kościele w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach” – czytamy w rozporządzeniu abp. Gądeckiego.

Dopuszcza się organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii św. dla jednej lub kilku rodzin, na wyraźne życzenie rodziców, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne.

„Każdy przypadek trzeba rozpatrzyć indywidualnie – o terminie uroczystości nie może decydować głosowanie lub wola większości, a ostateczną decyzję podejmują w tej sprawie rodzice poszczególnego dziecka, zawsze w porozumieniu z proboszczem i z uwzględnieniem możliwości parafii” – czytamy w rozporządzeniu abp. Gądeckiego.

Metropolita poznański przypomina także, że transmitowanie Mszy św. i nabożeństw domaga się wzorcowego przygotowania i celebracji liturgii, celebracje powinny być transmitowane jedynie w czasie rzeczywistym i nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu.

KAI