„Szkoły salezjańskie zmierzają do wychowania zgodnego z ideami ks. Jana Bosko, aby wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – przypomniał abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św. z okazji jubileuszu 10-lecia powstania szkół salezjańskich w Poznaniu.

W kościele pw. Nawiedzenia NMP na ratajskim os. Bohaterów II Wojny Światowej, gdzie swoją siedzibę ma również Zespół Szkół Salezjańskich im. Bł. Piątki Poznańskiej, zgromadzili się jego uczniowie, nauczyciele, wychowawcy i absolwenci. Dzieciom i młodzieży towarzyszyli rodzice.

Przewodniczący KEP w homilii przypomniał cechy wyróżniające szkołę katolicką. „Fundament programu wychowawczego szkoły katolickiej inspirują zasady ewangelijne” – zaznaczył metropolita poznański.

Przekonywał, że sam fakt, że w szkole naucza się religii nie jest jednoznaczny z tym, że taka szkoła ma charakter katolicki. „Aby szkoła mogła spełniać kryterium katolickości, potrzeba, aby całe wychowanie i nauczanie było ożywione duchem chrześcijańskim” – podkreślił arcybiskup.

Abp Gądecki zwrócił uwagę na cel wychowawczy szkoły katolickiej, którym jest przede wszystkim integralne wychowanie młodego człowieka zgodne z chrześcijańską wizją rzeczywistości. „Szkoła katolicka, podobnie jak inne szkoły, nastawiona jest na systematyczne nauczanie i krytyczne przekazywanie kultury w celu integralnego wychowania osoby ludzkiej, ale zmierza ona do tego celu zgodnie z chrześcijańską wizją rzeczywistości” – zauważył metropolita poznański.

Przewodniczący KEP wskazał na aspekty integralnego wychowania, które realizuje szkoła katolicka. Aspekt ludzki sprawia, że uczeń staje się solidnym człowiekiem, prawym i uczciwym, by można było na nim polegać. Z kolei aspekt duchowy zwraca uwagę na fakt, że kontakt z Bogiem uszlachetnia człowieka i umacnia go w czynieniu dobra, a aspekt intelektualny ukierunkowuje ucznia do samodzielnego myślenia i wartościowania zjawisk. Abp Gądecki podkreślił, że wychowanie do konkretnego zawodu zajmuje ostatnie miejsce w procesie integralnego wychowania.

Metropolita poznański zaznaczył, że szkoła katolicka stara się o wychowanie dzieci i młodzieży w cnotach, którymi winien się odznaczać chrześcijanin. „Młodego człowieka trzeba wyposażyć nie tylko w wiedzę, ale i w takie pokłady dobra, aby on sam w swoim dorosłym życiu mógł jak najlepiej służyć społeczeństwu swoimi zdolnościami i realizował siebie” – zaznaczył arcybiskup.

Podkreślił, że wiara otwiera przed człowiekiem szersze horyzonty, pozwala zrozumieć, że Pan Bóg jest najwyższym dobrem człowieka, a ludzkie życie ma wymiar wieczny.

Abp Gądecki, zwracając się do młodzieży szkół salezjańskich, przywołał słowa św. Jana Pawła II z listu do młodych przed Światowym Dniem Młodzieży w Toronto: „Nie pozwólcie, by kultura posiadania i przyjemności uśpiła wasze sumienie. Bądźcie uważnymi i czujnymi strażnikami, abyście się stali autentycznymi twórcami nowej ludzkości”.

Po Mszy św. odbyła się akademia z okazji 10-lecia szkół salezjańskich. Uroczystość zakończył wspólny taniec wszystkich uczniów oraz symboliczne wypuszczenie do nieba 10 dużych balonów na boisku szkolnym.

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu istnieje od 1 września 2014 r. i obejmuje następujące jednostki organizacyjne: Publiczną Salezjańską Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum Salezjańskie oraz Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące. Szkoła podstawowa oraz gimnazjum rozpoczęły działalność 1 września 2006 r., natomiast liceum ogólnokształcące – 1 września 2009 r.

„Dużą życzliwością otaczał nas śp. wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz, który bardzo doceniał szkoły inne niż samorządowe po to, by rodzice mieli realny wybór między różnego typu szkołami. Dzięki niemu szkoły katolickie powstały jako szkoły publiczne” – zaznacza w rozmowie z KAI ks. Arkadiusz Szymczak SDB, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich im. Bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu.

Przypomina, że salezjanie, wzorem swego założyciela św. Jana Bosko, zorientowani są na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. „Staramy się dobrze uczyć, pielęgnujemy wartości chrześcijańskie, przywiązanie do religii” – dodaje.

Ks. Szymczak podkreśla, że w szkołach salezjańskich dzieci i młodzież są wychowywane w oparciu o system prewencyjny wprowadzony przez św. Jana Bosko. „Chodzi o to, by uprzedzać ewentualne sytuacje zagrożeń, a nie naprawiać już zaistniałe zło” – tłumaczy dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich.

System zapobiegawczy opiera się na trzech filarach: rozum, religia i miłość. „Nie chodzi tylko o wychowanie w oparciu o wiedzę i autorytet. Ks. Bosko był przekonany, że człowiek jest istotą religijną z natury rzeczy, stąd odwołanie się do religii oznacza uzyskanie racji dla pewnych norm moralnych” – zaznacza ks. Szymczak.

Podkreśla, że mówiąc o miłości, należy rozumieć ją jako poświęcenie czasu dla wychowanka. „Słowem kluczem jest tu asystencja, czyli czynna obecność nauczyciela i wychowawcy w życiu ucznia” – tłumaczy ks. Szymczak. Salezjanie wychowują dzieci i młodzież zgodnie ze słowami: „nie wystarczy kochać młodzież, ale trzeba sprawić, żeby oni wiedzieli, że są kochani”. Można to uczynić, uczestnicząc w życiu młodych ludzi.

Ks. Szymczak zwraca uwagę na cel, jaki wyznaczył salezjanom ich założyciel: „Ks. Bosko mówił, że naszym celem jest wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli, czyli umożliwić im edukację, ale i zapalić w nich zaangażowanie społeczne, np. w wolontariat” – zauważa.

Uczniowie szkół salezjańskich w Poznaniu są laureatami konkursów kuratoryjnych i olimpiad, otrzymują nagrody w dziedzinie nauki kultury i sportu.

Dotychczas szkołę ukończyło 777 absolwentów. W placówce uczy się obecnie ponad 600 uczniów.

msz / Poznań (KAI)