Kościół w Polsce wyraża wdzięczność za posługę, którą Ksiądz Arcybiskup pełnił oraz za realizację ważnych dzieł ewangelizacyjnych, charytatywnych, społecznych i gospodarczych podjętych w czasie pasterzowania diecezji – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w liście do biskupa warszawsko-praskiego abp. Henryka Hosera, który w piątek przeszedł na emeryturę.

„W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym podziękować Księdzu Arcybiskupowi za dotychczasową posługę na rzecz Kościoła, który jest w Polsce oraz Kościoła Powszechnego” – podkreślił abp Gądecki.

Metropolita poznański wyraził szczególną wdzięczność za zaangażowanie abp. Hosera w pracę gremiów Episkopatu, jako członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz – na poziomie Kościoła powszechnego – jako konsultora Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, uczestnika zgromadzenia specjalnego drugiego synodu dla Afryki, uczestnika synodu biskupów na temat rodziny oraz papieskiego wysłannika do Medziugorie.

„Mam nadzieję, że Ksiądz Arcybiskup będzie nieustannie umacniał Kościół w Polsce swoim doświadczeniem, mądrością i roztropnością, powierzając go w swoich modlitwach Bogu” – napisał abp Gądecki.

Publikujemy treść listu:

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

Bezkompromisowa miłość co Chrystusa i Jego Kościoła, erudycja, nieprzeciętna inteligencja, doskonałe wykształcenie, wytrwałość w realizowaniu woli Bożej, głębia ducha oraz szerokie horyzonty, a jednocześnie poczucie humoru, ludzkie dobro, wrażliwość i ciepło pozwoliły Duchowi Świętemu owocnie inspirować Waszą Ekscelencję do kontynuowania i uobecniania misji Chrystusa wśród swojego ludu.

Dziękuję za pełen trudu i poświęcenia czas duszpasterskiej posługi w Rwandzie, co – dzięki solidnemu wykształceniu teologicznemu i medycznemu – stworzyło Księdzu Arcybiskupowi bezpośrednią okazję nie tylko do troski o duchową kondycję człowieka, ale również o tę fizyczną, jako założycielowi Centrum Zdrowia Gikondo w Kigali oraz Rwandyjskiej Akcji Rodzinnej, jako przewodniczącemu Związku Stowarzyszonych Ośrodków Medycznych w Kigali, a także kierownikowi Centrum Monitoringu Epidemii AIDS oraz sekretarzowi komisji ds. zdrowia i komisji ds. rodziny Konferencji Episkopatu Rwandy. Oddanie posłudze misyjnej oraz kompetencja sprawiły, że w 1994 Wasza Ekscelencja został mianowany uczestnikiem synodu specjalnego dla Afryki, w charakterze eksperta w dziedzinie rozwoju i problemów rodziny oraz wizytatorem apostolskim w Rwandzie na czas nieobecności nuncjusza apostolskiego, po zakończeniu wojny domowej.

Dzięki posłuszeństwu Duchowi Świętemu, przenikliwości umysłu, duszpasterskiej intuicji oraz zdolnościom organizacyjnym, po powrocie z Afryki, zostało powierzone Ekscelencji kierowanie Regią Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji, członkostwo Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji, rektorstwo Pallotyńskiej Prokury Misyjnej w Brukseli. Wreszcie w 2005 roku Jan Paweł II mianował Ekscelencję arcybiskupem, sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych.

Kościół w Polsce wyraża wdzięczność Ekscelencji za posługę biskupa diecezji warszawsko-praskiej, którą Ksiądz Arcybiskup pełnił od 2008 roku oraz za realizację ważnych dzieł ewangelizacyjnych, charytatywnych, społecznych i gospodarczych podjętych w czasie pasterzowania diecezji.

W sposób szczególny dziękuję za zaangażowanie Księdza Arcybiskupa w ramach gremiów polskiego episkopatu, jako członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz – na poziomie Kościoła powszechnego – jako konsultora Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, uczestnika zgromadzenia specjalnego drugiego synodu dla Afryki, uczestnika synodu biskupów na temat rodziny oraz papieskiego wysłannika do Medziugorie.

Mam nadzieję, że Ksiądz Arcybiskup będzie nieustannie umacniał Kościół w Polsce swoim doświadczeniem, mądrością i roztropnością, powierzając go w swoich modlitwach Bogu.
Wraz z podziękowaniami, kieruję w stronę Waszej Ekscelencji życzenia nieustannego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, który nieustannie przemawia do swojego Kościoła.

Zapewniając o modlitwie Kościoła w Polsce, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie, polecając życie i posługę Waszej Ekscelencji wstawiennictwu Niepokalanej,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

BRAK KOMENTARZY