Abp Gądecki w Lesznie (zapowiedź)

14-10-2016
1468

Prelekcji metropolity poznańskiego abp.  Stanisława Gądeckiego na temat małżeństwa i rodziny w świetle synodu biskupów będzie można wysłuchać  w piątek 14 października o godz. 16.00 w auli PWSZ.  Tego samego dnia o godz. 18.30 Ksiądz Arcybiskup odprawi Mszę Świętą w Bazylice Św. Mikołaja w Lesznie z okazji 35. rocznicy śmierci ks. prałata Teodora Korcza. Weźmie też udział w prezentacji książki o śp. ks. Korczu.

Ks. prał. Teodor Korcz urodził się w Poznaniu w 1903 roku. Maturę zdał w 1927 roku w Gostyniu, potem wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 roku z rąk kardynała Augusta Hlonda w katedrze poznańskiej. Pełnił posługi duszpasterskie w Międzychodzie i jako proboszcz – w Gorzycach Wielkich koło Ostrowa, gdzie zastał go wybuch wojny. W październiku 1941 roku został aresztowany przez gestapo i wraz z innymi księżmi osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie podtrzymywał współwięźniów na duchu. Po wojnie m.in. współtworzył Bractwo Świętego Józefa w Kaliszu, które skupiało polskich księży diecezjalnych i zakonnych, którzy byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych.