„W okresie Wielkiego Postu Kościół przypomina nam wezwanie do pokuty i osobistego nawrócenia serca do Boga. Wszystkie nasze umartwienia powinny wypływać z miłości do Boga i ludzi. Bez miłości umartwienia i posty tracą sens” – mówił abp Stanisław Gądecki w Poznaniu. W Środę Popielcową metropolita poznański przewodniczył wieczorem Mszy św. w bazylice archikatedralnej.

W Eucharystii uczestniczyli poznańscy biskupi pomocniczy Grzegorz Balcerek i Jan Glapiak oraz bp senior brazylijskiej diecezji Porto Nacional Romuald Kujawski, kapłani, osoby życia konsekrowanego, klerycy oraz licznie zgromadzeni poznaniacy.

W homilii przewodniczący KEP zauważył, że Wielki Post jest okresem szczególnego wezwania do pojednania z Bogiem. „W tym okresie powinniśmy odbudować w sobie nastawienie, aby dobra i tego, co słuszne, pilnować „ze względu na Boga” – niezależnie od tego, czy to się ludziom podoba, czy nie” – mówił metropolita poznański.

Zaznaczył, że słowa wezwania, które dziś słyszymy: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, napominają nas, by nic nie przysłaniało nam pierwszeństwa Boga w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, abyśmy „poprzez modlitwę, post i jałmużnę przywrócili stwórczy porządek człowieka i świata” i towarzyszyli Chrystusowi w Jego męce i opuszczeniu.

Metropolita poznański, nawiązując do pierwszego czytania z Księgi proroka Joela, zwrócił uwagę na ogłoszony przez proroka Joela post publiczny.

Zaznaczył, że pokładane przez proroka nadzieje w Bogu nie zawiodły go: „Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem”.

Przewodniczący KEP podkreślił, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus proponuje nam trzy podstawowe dzieła osobistej pobożności, które możemy budować w naszym życiu chrześcijańskim: jałmużnę, modlitwę i post. Zaznaczył, że dzieła te nie stracą na swej wartości, jeśli będziemy je czynić w ukryciu, tylko w obliczu Boga.

„Jeśli tylko ze względu na ludzi trzymamy się zasad uczciwości, stajemy po stronie prawdy i dobra, przejmujemy się ludźmi słabymi i potrzebującymi pomocy, i jeśli taka postawa zaczyna dominować, wówczas ten świat robi się nieludzki” – mówił metropolita poznański.

Abp Gądecki zainaugurował też ósmą edycję „Kościołów stacyjnych miasta Poznania”. Przypomniał, że ten starożytny zwyczaj odrodził się – po długiej przerwie – w Roku Świętym 1975, dzięki amerykańskim księżom studiującym wówczas w Wiecznym Mieście. Do Polski został przeszczepiony z inspiracji ówczesnej ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskie pani Hanny Suchockiej.

„Przez 40 dni Wielkiego Postu będziemy pielgrzymować do kolejnych kościołów Poznania, aby uczestniczyć – indywidualnie lub wspólnotowo – w przygotowanych na ten moment wydarzeniach. W roku wyniesienia do chwały ołtarzy błogosławionej Rodziny Ulmów z Markowej, pragniemy prosić Boga o uświęcenie naszych rodzin oraz o poszanowanie życia ludzkiego” – zauważył metropolita poznański.

Zgromadzeni na Eucharystii modlili się o ducha pokuty i nawrócenia w Kościele, zgodnie z intencją wyznaczoną na pierwszy dzień pielgrzymki do kościołów stacyjnych.

Wierni będą mogli pielgrzymować do świątyń parafialnych, rektoralnych i zakonnych w stolicy Wielkopolski oraz do kaplicy szpitalnej pw. Przemienia Pańskiego przy ul. Długiej ½ w Poznaniu. Każdego dnia w wyznaczonym kościele będzie obowiązywać ten sam program: adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. i nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Codziennej modlitwie będzie towarzyszyć wybrana intencja, m.in. o dar nowych powołań, o łaskę zgody i pojednania w narodzie, o zaprzestanie prześladowania chrześcijan na całym świecie, o dobre przygotowanie do spotkania młodzieży z papieżem w Seulu.

Ostatnim kościołem stacyjnym będzie ponownie poznańska katedra. Inicjatywa zakończy się w Niedzielę Palmową 24 marca, podczas Mszy św. o g. 10 w bazylice archikatedralnej.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszy hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Tradycja wielkopostnej modlitwy stacyjnej sięga IV wieku, gdy po uzyskaniu wolności religijnej chrześcijanie pielgrzymowali do grobów rzymskich męczenników.

Szczegółowy spis kościołów stacyjnych oraz intencje towarzyszące modlitwie stacyjnej zostały opublikowane na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej (www.archpoznan.pl).

W Polsce inicjatywa ta znana jest m.in. w obu diecezjach warszawskich i w archidiecezji łódzkiej.

msz / KAI

Fot. archpoznan.pl