Abp Gądecki z wykładem w Bratysławie dla biskupów Europy Środkowo-Wschodniej (zapowiedź)

W dniach 11-12 maja br. odbędzie się w Bratysławie spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów Europy Środkowo-Wschodniej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki został poproszony o wykład oraz o moderowanie pierwszej części spotkania.

0
1521

Doroczne obrady, których tematem tym razem będzie „Współczesna kultura i duszpasterstwo rodzin”, składać się będą z trzech sesji.

Pierwsza, pod przewodnictwem abp. Gądeckiego, dotyczyć będzie „wybranych aspektów sytuacji rodziny w świecie postmodernistycznym”: duszpasterstwa osób rozwiedzionych, duszpasterstwa osób o skłonnościach homoseksualnych, wpływu ideologii antyrodzinnych itp.

Druga sesja, której przewodniczyć będzie abp Stanislav Zvolenský z Bratysławy, zajmie się „pozycją państw Europy Środkowo-Wschodniej w zjednoczonej Europie w 25 lat po upadku komunizmu”.

Wkładowi Kościołów w państwach pokomunistycznych w pojednanie między narodami poświęcona będzie ostatnia sesja, moderowana przez kard. Pétera Erdő z Budapesztu.

Na zakończenie obrad zostaną ogłoszone dwa oświadczenia: nt. rodziny i nt. sytuacji na Ukrainie.

Poprzednie spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów Europy Środkowo-Wschodniej, organizowane przez Radę Konferencji Biskupich Europy (CCEE), odbyło się w dniach 6-7 lutego 2014 r. w Warszawie.

KAI / pb / Bratysława

BRAK KOMENTARZY