Mając tę łaskę, że znajdujemy się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, prosimy szczególnie o pokój, który jest dzisiaj tak bardzo potrzebny – mówił abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, w Sanktuarium w Stoczku Klasztornym, gdzie Biskupi zgromadzeni na 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski sprawowali Eucharystię.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad biskupi sprawowali Mszę św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, gdzie przez rok był internowany bł. Prymas Stefan Wyszyński. To tutaj 8 grudnia 1953 roku kard. Wyszyński złożył Akt Zawierzenia Matce Bożej, który następnie rozszerzył na cały naród w postaci Ślubów Jasnogórskich.

W Sanktuarium powitał biskupów abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, który zaprosił Konferencję Episkopatu Polski na Zebranie Plenarne do swojej Archidiecezji z uwagi na jubileusze kopernikańskie przypadające w tym roku. „Mając tę łaskę, że znajdujemy się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, prosimy szczególnie o pokój, który jest dzisiaj tak bardzo potrzebny” – podkreślił.

„Błogosławiony Prymas Stefan Wyszyński przypomniał nam, że to nie zniewolenia zewnętrzne, nie struktury, które pretendują, żeby nad nami panować, ale to co się dzieje wewnątrz serca, wolność serca, gotowość na przyjęcie wszystkiego dla chwały Bożej, dla miłości Boga – z tej wolności, z tego przyjęcia rzeczywiście w takich sytuacjach Słowa Bożego, zrodziły się te słowa, które wszyscy znamy: Non possumus” – mówił w homilii ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, prowincjał Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, którzy opiekują się Sanktuarium w Stoczku Klasztornym.

Na zakończenie Eucharystii biskupi ponowili Akt Zawierzenia Matce Bożej napisany przez kard. Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym w 1953 roku. Akt odczytał Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Po Mszy św. biskupi odwiedzili Izbę Pamięci – pomieszczenia, w których przetrzymywany był kard. Stefan Wyszyński w miesiącach internowania od 12 października 1953 roku do 6 października 1954 roku.

BP KEP

Nieszpory i Msza św. w Stoczku Klasztornym (12.06.2023 r.)