Tematem przewodnim Zebrania Plenarnego będzie przygotowanie do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Jesteśmy w oczekiwaniu na centralne wydarzenie, które będzie miało miejsce w październiku br. w Rzymie, w wymiarze Kościoła powszechnego, gdzie punktem wyjścia do prac będzie Instrumentum laboris przygotowane na bazie pięciu syntez kontynentalnych – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas briefingu prasowego przed rozpoczęciem obrad 395. Zebrania Plenarnego KEP w Lidzbarku Warmińskim.

„Będziemy gościć przedstawicieli czternastu Konferencji Episkopatów Europy, a pięciu z nich zabierze głos. W swoich przemówieniach podzielą się swoim doświadczeniem Synodu i synodalności w poszczególnych Kościołach” – zaznaczył bp Miziński.

„Wierzę, że to dzielenie się będzie prowadzić do konstruktywnej syntezy, którą zawiozą do Rzymu przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski wybrani i oczekujący na nominację ze strony Ojca Świętego, by wziąć udział w sesji plenarnej Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie w październiku br.” – dodał bp Miziński.

Sekretarz generalny Episkopatu zwrócił również uwagę, że celebracje liturgiczne, które biskupi będą sprawować podczas Zebrania Plenarnego, będą „jednym wielkim dziękczynieniem za Kościół, który jest w Polsce, i za tych, którzy go tworzyli, w sposób szczególny tutaj na Warmii”.

Bp Miziński zauważył, że oprócz tematyki dotyczącej Synodu, biskupi podejmą kwestie ważne dla Kościoła, m.in. przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. „Bp Grzegorz Suchodolski podzieli się z biskupami tym, na jakim etapie są przygotowania do Światowych Dni Młodzieży i co należy jeszcze uczynić, aby ten udział bardzo liczny młodzieży z Polski był dobrze zorganizowany, i był z jednej strony świadectwem wiary, a z drugiej także promocją Kościoła, który jest w Polsce” – powiedział.

Ponadto biskupi podejmą sprawy Rady ds. Duszpasterstwa Rodziny oraz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zwłaszcza dokumentu dotyczącego pochówku z urną.

Abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, podkreślił, że motywem zasadniczym zaproszenia biskupów na Warmię był Rok Kopernika, czyli 550. rocznica jego urodzin i 480. rocznica jego śmierci, jak również 780-lecie powstania Archidiecezji Warmińskiej.

„Mikołaj Kopernik związany był z ziemią warmińską w sposób wyjątkowy, 40 lat spędził na Warmii jako kanonik warmiński, w sposób szczególny włączony był w życie Kościoła warmińskiego. Chcemy spotkać się przy jego grobie. Pozostałości po jego życiu i dziele w dużej mierze są dziedzictwem Archidiecezji Warmińskiej. Z dumą podkreślamy tutaj na Warmii, że nikt nie posiada tylu śladów jego obecności co my” – zauważył abp Górzyński.

395. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski potrwa do 14 czerwca.

BP KEP

Briefing przed rozpoczęciem 395. Zebrania Plenarnego KEP (Lidzbark Warmiński, 12.06.2023 r.)

Zobacz też:

Tematyka obrad

Miejsce obrad

Obsługa medialna