Święty Jan Paweł II ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące w świecie, który przekonywał, że ludzkość wyrosła już z „potrzeby” Boga, Chrystusa i wiary – powiedział abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, w homilii Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej, w ramach wizyty ad limina apostolorum trzeciej grupy biskupów.

W przededniu 43. rocznicy inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II, abp Guzdek przypomniał, że „ten wybitny Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, aby nie lękali się należeć do Kościoła, głosić Ewangelię, stawać w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w obronie rodziny opartej na sakramentalnym związku mężczyzny i kobiety, w obronie wolności religijnej i godności każdego człowieka”.

Abp Guzdek zwrócił uwagę na to, że św. Jan Paweł II „ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące w świecie, który przekonywał, że ludzkość wyrosła już z „potrzeby” Boga, Chrystusa i wiary”.

„Niech ta dzisiejsza modlitwa przy grobie św. Jana Pawła Wielkiego przypomni nam, jak wiele może uczynić jeden człowiek wolny od lęku i otwarty na działanie Ducha Świętego. Prośmy dla całego Kościoła o odwagę w podtrzymywaniu ognia wiary, nadziei i miłości, który rozpalił Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka” – podkreślił metropolita białostocki.

BP KEP


Publikujemy pełny tekst homilii:

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, będę powodem podziałów i rozłamu, nawet w gronie najbliższej rodziny (por. Łk 12,49-53) Jezus przekonuje nas, że konfrontacja ze światem, podziały a nawet prześladowanie ze względu na przyjęcie Jego nauki są nieuniknione. To skłania do refleksji i szukania odpowiedzi na pytanie: Jak w takiej sytuacji należy się zachować?

W przededniu 43. rocznicy inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II warto przypomnieć, że Papież „z dalekiego kraju” od samego początku miał świadomość tego, że ogień walki dobra ze złem nieustannie płonie. W krajach bloku wschodniego władza państwowa walczyła z wyznawcami Chrystusa i ograniczała ich prawa. Wszelkie oznaki wiary miały zniknąć z przestrzeni publicznej.

Na Zachodzie Europy wielu chrześcijan było przekonanych o nieuchronności procesów laicyzacji. Górę brały minimalizm i postawa defensywna. Wielu wiarę uznało za sprawę wyłącznie prywatną. Tzw. katolicy postępowi niczym nie chcieli się wyróżniać w zlaicyzowanym społeczeństwie. Na własne życzenie ewangeliczna sól zwietrzała, a światło przygasło. Katolicy jakby zapomnieli o własnej hierarchii wartości i wizji świata, o zdolności do jej promowania i do krytycznej postawy wobec dominujących świeckich kultur.

W takiej sytuacji, w dniu inauguracji pontyfikatu na Placu św. Piotra padły znamienne słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemy ekonomiczne, polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju”. Święty Jan Paweł II wezwał do porzucenia lęku i pozbycia się małodusznej niewiary w moc Chrystusa. Zachęcił, aby chrześcijanie na nowo stali się „solą ziemi” i „światłem dla świata”. Dzięki jego pasterskiej posłudze przesłanie Ewangelii z każdym miesiącem i rokiem stawało się coraz bardziej obecne w przestrzeni publicznej. Papież docierał aż na krańce świata z fundamentalnym przesłaniem: Zawierzcie Chrystusowi! „Nie lękajcie się!”.

Ten wybitny Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, aby nie lękali się należeć do Kościoła, głosić Ewangelię, stawać w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w obronie rodziny opartej na sakramentalnym związku mężczyzny i kobiety, w obronie wolności religijnej i godności każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II ukazał na nowo, że chrześcijaństwo jest piękne i fascynujące w świecie, który przekonywał, że ludzkość wyrosła już z „potrzeby” Boga, Chrystusa i wiary.

Niech ta dzisiejsza modlitwa przy grobie św. Jana Pawła Wielkiego przypomni nam, jak wiele może uczynić jeden człowiek wolny od lęku i otwarty na działanie Ducha Świętego. Prośmy dla całego Kościoła o odwagę w podtrzymywaniu ognia wiary, nadziei i miłości, który rozpalił Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka. Nie lękajcie się! To wezwanie św. Jana Pawła II jest nadal aktualne.