Z naszych prac wyłania się głębokie przekonanie, że troska o osoby skrzywdzone potrzebuje przede wszystkich współpracy wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Kościoła: świeckich, osób duchownych, konsekrowanych – powiedział abp Wojciech Polak, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, podczas briefingu kończącego międzynarodową konferencję o ochronie małoletnich w Kościołach Europy Środkowo-Wschodniej, która odbyła się w Warszawie w dniach 19-22 września br.

Abp Polak przyznał, że „bez realnej współpracy ciągle będziemy zmagać się z klerykalną sytuacją, w której ryzykujemy, że niektórzy będą milczeć o tych sprawach i nie czuć, że jest to sprawa całego Kościoła”.

Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zaznaczył, że w działaniu na rzecz ochrony małoletnich potrzeba wielu kompetencji. „Potrzebne jest zaangażowanie psychologów, terapeutów, psychiatrów. Potrzeba też refleksji teologicznej, która będzie ukazywać, że towarzyszenie osobom pokrzywdzonym należy do istoty duszpasterskiej rzeczywistości Kościoła. Potrzeba też pedagogów i profesjonalistów wspierających w tworzeniu zasad interwencji i prewencji” – podkreślił.

Prof. Hanna Suchocka, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, przyznała, że Europa centralna i środkowa pozostawała do tej pory z boku analiz Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. „Doszliśmy do wniosku, że potrzeba rozwiązań dla całego tego regionu. Poprzez ocenę sytuacji w Kościołach lokalnych mamy przygotowywać propozycje dla papieża Franciszka. Około roku 2017 zapadła decyzja, że konferencja odbędzie się w Polsce” – zaznaczyła.

Prof. Suchocka oceniła, że głównym założeniem konferencji było podzielenie się doświadczeniami z różnych państw oraz wspólne poszukiwanie standardu ochrony. „W Polsce świadomość dotycząca ochrony małoletnich jest wysoka, ale skala zjawiska także jest duża. Wymiana doświadczeń dała nam asumpt, aby wypracować zespół propozycji dotyczący ochrony małoletnich” – przyznała. Dodała, że celem Papieskiej Komisji jest obecnie rozpracowanie i przygotowanie standardów, czyli prawa do informacji.

„Konferencja w Warszawie była dobrym miejscem, gdzie poznaliśmy podstawowe metody ochrony małoletnich. Spotkaliśmy na tej konferencji specjalistów wysokiej klasy zarówno z Polski jak i z innych państw. Mamy nadzieję, że pozwoli to na utworzenie sieci w dziedzinie prewencji tych bolesnych przypadków przestępstw związanych z osobami małoletnimi i bezbronnymi” – podsumował bp Teodor Martyniuk MSU, z Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Dodał, że osoba zraniona, osoba bezbronna jest drogą Kościoła.

BP KEP

Konferencja o Ochronie Małoletnich - Konferencja Prasowa - Warszawa, 22 września 2021 r.