Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wziął udział w briefingu prasowym z okazji 10. rocznicy działalności Centrum Studiów Ratzingera i współpracy Fundacji Watykańskiej z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy. „Studiowanie myśli ks. prof. Ratzingera, potem kardynała i Ojca Świętego, jest niezmiernie ważne, szczególnie w czasach zamętu” – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Zdaniem abp. Stanisława Gądeckiego ważne jest, by w czasach szerzącego się relatywizmu, jaki jest widoczny w życiu naukowym, społecznym i kulturalnym, zwyciężał „głos racjonalności”. – Inaczej pogrążymy się w kompletnym chaosie – stwierdził.

Mówiąc o Ratzingerze, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że był on „głównym promotorem zmiany soborowej”. – Wypracował model, który potem przeniósł się na cały Kościół. Więc nie jest to jeden z wielu uczonych, jakich możemy znajdować w kulturze światowej, ale gigant myśli kościelnej – dodał abp Stanisław Gądecki, dziękując ks. prof. KPSW dr hab. Mariuszowi Kucińskiemu i Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej za gościnność, życzliwość dla Centrum Studiów Ratzingera.

Do słów umieszczonych na sztandarze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, wyrażających zarazem misję uczelni, jakimi są „Sapientiae Servientes”, odniosła się rektor prof. KPSW dr Helena Czakowska. – Cieszę się, że w tej służbie mądrości, możemy razem poszukiwać prawdy, organizując konferencje, czy tocząc debaty – powiedziała. – To ciągłe odkrywanie tajemnicy prawdziwego obrazu Boga, który jest Miłością. Byłoby pięknie, gdyby ta myśl docierała pod strzechy człowieka, który zmaga się z codziennością, mając swoje problemy – dodał ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk.

Według Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, warto wziąć pod uwagę fakt, że Fundacja Watykańska Josepha Ratzingera- Benedykta VI, jest obecna w Europie Środkowowschodniej, a poprzez to stwarza możliwości do dialogu ze współczesnym społeczeństwem. – Istotną rzeczą jest to, że w świecie chaosu i zamętu, myśl Ratzingera jest tą porządkującą – dodał Sekretarz Generalny KEP bp Artur Miziński.

Na zakończenie spotkania z mediami głos zabrał ordynariusz diecezji toruńskiej. Biskup Wiesław Śmigiel dostrzegł cenną współpracę na polu naukowym. – Stworzono środowisko, które promuje myśl Benedykta XVI. Jestem wdzięczny, że fundacja współpracuje nie tylko z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, ale również z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tym bardziej, że w Toruniu przyznajemy naukowcom z całego świata nagrodę międzynarodową – powiedział.

Marcin Jarzembowski / BP KEP

10. rocznica działalności Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger-Benedykt XVI w Polsce i Europie Środkowej (Bydgoszcz, 10.06.2022)