Idźmy drogą wskazaną przez św. Jana Pawła II i bł. kard. Wyszyńskiego, służąc całym sercem, całym sobą jedynemu Bogu, mając oręż modlitewny w naszych dłoniach – mówił abp Adam Szal w czwartek 7 października w homilii podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II. Mszę św. koncelebrowali biskupi, którzy przybyli do Rzymu z wizytą ad limina apostolorum.

Metropolita przemyski abp Adam Szal w homilii wygłoszonej w Kaplicy św. Sebastiana, przy grobie św. Jana Pawła II podkreślił, że Papież Polak oraz Prymas Tysiąclecia „są dla nas darem i zadaniemˮ. „To prorocy naszych czasów, to obrońcy życia, to obrońcy rodziny katolickiej, to nauczyciele i świadkowie wiary, którzy pokazują nam drogę do świętościˮ – powiedział.

 

Nawiązując do pomnika „Homagium” na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przedstawia Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego, mówił o podobieństwach między tymi postaciami. Przypomniał, że obaj przeżyli w dzieciństwie śmierć matki. Podkreślał, że w obu rodzinach pielęgnowana była wiara oraz obecny był szczególny kult Matki Bożej. Mówił, że św. Jan Paweł II był duchowym uczniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, a później jego najbliższym współpracownikiem. „To od Prymasa młody biskup uczył się miłości pasterskiej, uczył się miłości i odwagi w pasterskiej posłudze, a echem tej nauki były ciągle aktualne słowa św. Jana Pawła II Nie lekajcie sięˮ – powiedział.

Abp Szal podkreślał, że obaj kochali Kościół, że mimo ograniczeń w duszpasterstwie związanych z panującym wówczas systemem komunistycznym nie zniechęcali się i obaj podejmowali wiele inicjatyw. „W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej wspominamy ich duchowość różańcowąˮ – mówił metropolita przemyski, mówiąc o zawołaniach biskupich kard. Wyszyńskiego: „Soli Deo per Mariamˮ i Jana Pawła II „Totus Tuusˮ. Abp Szal przypomniał też, że kard. Wyszyński w trakcie dnia trzykrotnie odmawiał modlitwę różańcową. Natomiast św. Jan Paweł II nie rozstawał się z różańcem, a 16 października 2002 roku opublikował list apostolski „Rosarium Virginis Mariaeˮ poświęcony właśnie tej modlitwie. Abp Szal podkreślił też troskę obu postaci o Ojczyznę. „Obaj obronili naszą powojenną Ojczyznę od ateizacjiˮ – powiedział.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zakończyła się modlitwą „Pod Twoją obronęˮ. Abp Szal pozdrowił też wszystkich diecezjan od biskupów przebywających w Rzymie. Eucharystię transmitowało Radio Watykańskie oraz Radio Maryja, a także lokalne rozgłośnie katolickie.

Eucharystia, której przewodniczył metropolita przemyski, rozpoczęła czwarty dzień wizyty ad limina apostolorum pierwszej grupy polskich biskupów. W jej skład wchodzą biskupi z archidiecezji warmińskiej, wraz z diecezjami elbląską i ełcką, z archidiecezji białostockiej z diecezjami drohiczyńską i łomżyńską, archidiecezji lubelskiej z diecezjami sandomierską i siedlecką oraz archidiecezji przemyskiej z diecezjami rzeszowską i zamojską-lubaczowską.

BP KEP

Msza Święta przy grobie Jana Pawła II - Ad limina apostolorum - Watykan, 7 października 2021 r.

BRAK KOMENTARZY