Bądźmy empatyczni wobec starszych i chorych

08-02-2016

- Ojciec Święty zachęca nas do szczególnej empatii wobec osób starszych – mówił o papieskim orędziu na przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego ks. prof. Stanisław Warzeszak, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia. Spotkanie zapowiadające ten dzień miało miejsce 8 lutego w klasztorze bonifratrów w Warszawie.

0
1550

Posłuchaj:

 

– W tym roku skupiamy się w duszpasterstwie służby zdrowia na temacie cierpienia w kontekście starości – mówił ks. prof. Warzeszak, zapowiadając XXIV Światowy Dzień Chorego. – Spojrzenie Ojca Świętego jest wielopłaszczyznowe – mówiła s. Judyta Pudełko o orędziu Ojca Świętego na ten dzień.  – Kiedy się spotykamy z Bogiem, prosimy dla chorych o coś więcej niż o zdrowie fizyczne – podkreślała, nawiązując do słów Franciszka. Zwracała też uwagę na to, że każdy jest zaproszony do pomocy drugiemu człowiekowi.

Posłuchaj:

 

Dr Marek Krobicki, prezes Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynności zwrócił uwagę na to, że nie tylko ciało, ale i dusza chorego wymaga wsparcia i opieki. – Pomoc w wymiarze duchowym jest realizowana przez kapłanów, ale ciągle nam brakuje rąk do tego, by wspomóc tę posługę, i w szpitalach, i w domach chorych – mówił. Zwracał uwagę na potrzebę szkoleń dla wolontariuszy i opiekunów osób chorych. Jako przykład odpowiedzi na tę potrzebę wskazał na Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, które powstało w Krakowie.

Posłuchaj:

 

Br. Łukasz Dmowski, bonifratr specjalizujący się w geriatrii, mówiąc o pracy w szpitalu podkreślił wagę otwarcia na potrzeby chorych. – Staramy się, aby być gościnnymi, aby w centrum naszych dzieł był pacjent – mówił. Za Ojcem Świętym Franciszkiem zwrócił uwagę na nawiązywanie więzów z cierpiącymi.

Do ofiarowania trudów i cierpień związanych z chorobą w intencji Kościoła powszechnego zachęcił natomiast krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych ks. Wojciech Bartoszek.

Jedną z form zaangażowania chorych w modlitwę w intencji konkretnego dzieła jest projekt L4 związany z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Jak wyjaśnił Łukasz Jarocki z Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, chodzi o zachęcenie chorych do modlitwy i ofiarowania cierpień w intencji Światowych Dni Młodzieży. Chorzy w ramach inicjatywy otrzymują roznoszone przez wolontariuszy  listy z prośbą o modlitwę.  Organizatorzy akcji mają nadzieję, że jej efektem będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie.

***

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez św. Jana Pawła II 13 maja 1992 roku listem do kard. Fiorenzo Angeliniego, pierwszego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Papież postanowił, że obchody tego dnia będą miały miejsce we wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. W tym roku – w Ziemi Świętej, w Nazarecie.

Zobacz też:
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego


Modlitwa na Światowy Dzień Chorego
Nazaret – 11 lutego 2016 r.

Panie Jezu, Ty jesteś Obliczem Miłosiernego Ojca!

W swoim ziemskim życiu troszczyłeś się o cierpiących, wiele razy uzdrawiałeś chorych, przywracałeś rodzinom radość.

Myślą i sercem przenosimy się do Nazaretu, Twojego domu, w którym Twoja Matka powiedziała znamienne  „Tak”, zmieniając historię świata. Stałeś się Emmanuelem, Bogiem z nami! Wielu chorych przybywa tutaj z całego świata szukając miłości, nadziei oraz pocieszenia.

Pokorni i szukający pomocy, powierzamy Maryi, Twojej Matce, nasze lęki cierpienia, naszą samotność, abyś za Jej wstawiennictwem zamienił je w wino radości, tak jak zamieniłeś wodę w Kanie Galilejskiej.

Niepokalana Dziewico, troskliwa Matko, Ty dostrzegasz potrzeby twoich dzieci, które nie mają już wina pocieszenia i nadziei. Niewiasto wytrwała pod Krzyżem, aż do końca: Tobie powierzamy nasze cierpienia i słabości oraz tych wszystkich, którzy je leczą.

Ty, która zwracasz się również do nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, naucz nas jak być posłusznymi Twojemu Synowi. Przygarnij nas i zachowaj przy Twoim Niepokalanym Sercu, aby z Tobą wychwalać Miłosierdzie Boże.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami!

Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Święta Mario Alfonsino Ghattas, módl się za nami!

Święta Mario od Jezusa Ukrzyżowanego Baourady, módl się za nami!

Amen.

BRAK KOMENTARZY