„Czyńmy pokój” to hasło tegorocznej 33. edycji Betlejemskiego Światła Pokoju, które jest symbolem uniwersalnych wartości braterstwa i pokoju. W piątek 22 grudnia, podczas spotkania opłatkowego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, z rąk kapelana harcerzy otrzymał je przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Płomień pochodzący z groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem na ręce Przewodniczącego Episkopatu przekazał naczelny kapelan ZHP ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC. „To światło zostało zapalone w grocie betlejemskiej, na terenie Autonomii Palestyńskiej, gdzie dzisiaj jest wojna. Ono dzisiaj niesie dla nas takie przesłanie, że w XXI wieku zbyt często zamiast siły argumentu używa się argumentu siły” – powiedział ks. hm. Jurkowski.

Nawiązując do hasła tegorocznej edycji kapelan życzył zebranym, aby „to Betlejemskie Światło Pokoju rozgrzało nasze serca, byśmy ten pokój czynili, najpierw w sobie, w swoim środowisku, gdzie jesteśmy”. Ks. hm. Jurkowski zachęcił do „dawania świadectwa wiary, tego, że Chrystus rodzi się w nas i dla nas, i że Chrystus może nas tak poprowadzić drogami, aby były one drogami pokoju, ażebyśmy stawali się ludźmi dobrej woli”.

BP KEP

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski (22.12.2023 r.)