W sobotę 10 czerwca w archikatedrze białostockiej święcenia biskupie przyjmie ks. Tadeusza Wojda. Podczas uroczystości odbędzie się ingres nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego do archikatedry i kanoniczne rozpoczęcie posługi.

Uroczystości konsekracji arcybiskupa nominata Tadeusza Wojdy SAC rozpoczną się o godz. 11.00 w archikatedrze białostockiej. Święceń biskupich udzieli kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, której podsekretarzem ks. Wojda był przez ostatnie pięć lat. Współkonsekratorami będą abp Edward Ozorowski, arcybiskup senior archidiecezji białostockiej i abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Prezbiterami asystującymi będą natomiast brat Arcybiskupa Nominata  pallotyn ks. Krzysztof Wojda oraz ks. prał. Józef Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku.

Mottem posługi biskupiej nowego Arcybiskupa Metropolity Białostockiego będą słowa z Ewangelii wg św. Marka „Oportet praedicari Evangelium” (potrzeba, aby Ewangelia była głoszona). Na herbie Arcybiskupa Nominata, związanym z zawołaniem biskupim, będzie widoczne Pismo Święte, a na nim kłosy zboża. – Przez ponad 27 lat pracy w kongregacji ciągle zajmowałem się szerzeniem Ewangelii. Myślę, że i na terenach Polski jest potrzeba nieustannego głoszenia Ewangelii. Wiadomo przecież, że to jest główny pokarm duchowy każdego wierzącego człowieka – mówił ks. Wojda po ogłoszeniu decyzji o nominacji.

Ksiądz Arcybiskup Nominat Tadeusz Wojda, jest pallotynem. Ma 60 lat. Od 1990 r. pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Ma doświadczenie Kościoła w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Współpracował z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Jak sam podkreśla, oprócz obowiązków urzędowych zawsze starał się być duszpasterzem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża.

Ojciec Święty Franciszek 12 kwietnia 2017 roku mianował ks. dr. Tadeusza Wojdę Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Zastąpi on przechodzącego na emeryturę abp. Edwarda Ozorowskiego.

Posłuchaj:

Zobacz też:
>>Zaproszenie na uroczystości święceń biskupich
>>Ks. Tadeusz Wojda SAC – nowym metropolitą białostockim
>>Rozmowa z arcybiskupem Nominatem

Fot. ilustracyjne: Eliza Bartkiewicz / BP KEP